Home » Јавне набавке

Јавне набавке

  • План набавки
  • Обавјештења
  • Одлуке
  • Извјештаји
  •  
2017
Одлука о избору најповољнијег понуђача санација крова ОШ 19.12.2017
Одлука о избору најповољнијег понуђача главни пројекат студентско-ђачки дом 14.11.2017
Одлука о поништењу поступка набавке пелет 04.09.2017
Одлука о избору најповољнијег понуђача Студија оправданости изградње рециклажног дворишта 28.06.2017
Одлука о избору најповољнијег понуђача асфалтирање приступних путева ППБ и РВИ 21.06.2017
Одлука о избору најповољнијег понуђача лот бр 1 моторно возило 11.05.2017
Одлука о избору најповољнијег понуђача лот бр 2 моторно возило 11.05.2017

2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача израда главног пројекта за изградњу водоводне мреже МЗ Мишари 09.11.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача садни материјал 20.10.2016
Одлука о избору другорангираног понуђача санација крова и вањско уређење старе гимназије 18.10.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача пелет 11.10.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача асфалтирање бетонске површине и приступног пута СШЦ 08.09.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача санација крова и вањско уређење објекта старе гимназије 02.09.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача изградња и реконструкција канализационе мреже у насељу Топлик I и II 26.08.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање локалних некатегорисаних путева 12.08.2016
Одлука о поништењу поступка набавке пелет 11.08.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача гориво 27.07.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача за израду шумскопривредне основе за приватне шуме општине Власеница 10.06.2016
Позив за доставу понуде за израду шумскопривредне основе 24.05.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача изградња хлорне станице за водовод Грабовица 15.03.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача улична расвјета 18.02.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача НН електро мрежа за прикључак повратника 15.02.2016
Одлука о избору другорангираног понуђача зимско одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева 15.02.2016
Одлука о избору најповољнијег понуђача зимско одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева 25.01.2016

2015
Одлука о избору најповољнијег понуђача лот бр 1 изградња дијела косог крова у ЦБР
Одлука о избору најповољнијег понуђача лот бр 2 санација гријања у ЦБР
Одлука о избору најповољнијег понуђача моторно гориво за службена возила Општине Власеница
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање локалних и некатегорисаних путева
Одлука о избору најповољнијег понуђача зимско одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у Општини Власеница
Одлука о избору најповољнијег понуђача одржавање уличне расвјете у Општини Власеница
Одлука о избору најповољнијег понуђача пелет за загријавање зграде Општине Власеница
Одлука о избору најповољнијег понуђача санација путева градских улица