Home » Актуелни пројекти

Актуелни пројекти

Пројекат „Life“

Општина Власеница и Групација Свјетске банке заједнички раде на регулаторној реформи административних процедура у надлежности Општине, привлачењу инвеститора и стварању бољих услова за инвестирање, у склопу пројекта “Lifе”. У оквиру овог пројекта одржани су састанци представника Групације Свјетске банке и чланова општинске Радне групе, гдје се дискутовало о препорукама за поједностављење административних процедура, које су изнијели представници Групације Свјетске банке, након спроведене правне анализе. Усвојене препоруке дефинисане су интерним актом начелника oпштине. Такође, успостављањем електронског регистра, кроз овај пројекат биће омогућено повећање транспарентности, предвидивости и поузданости процедура и информација, те побољшање општинских услуга и повећање ефикасности. Пројекат финансирају општина Власеница, Групација Свјетске банке / Међународна Финансијска Корпорација и Британска амбасада у БиХ.

ЕУ програм опоравка од поплава

Дана 15. августа 2017. године, Европска унија је покренула Програм ЕУ за опоравак од поплава у Босни и Херцеговини у вриједности  43.52 милиона еура, у којем ЕУ учествује са 42.24 милиона еура, а UNDP са 1.28 милиона еура. Програм се састоји од различитих компоненти чији је циљ помоћ у нормализацији живота људи у поплављеним подручјима и заједницама у 24 најугроженије општине, међу којима је и општина Власеница. Активности су усмјерене на тренутно враћање у функцију виталне јавне инфраструктуре и отварање кључних јавних служби, хитну реконструкцију приватних кућа најугроженијих и маргинализованих грађана, ревитализацију локалне привреде и пољопривредне производње, као и обнову комуналне инфраструктуре у изабраним општинама.

Подршка привредним субјектима  за стварање нових радних мјеста у прерађивачкој индустрији или пољопривреди

Развојни програм Уједињених нација UNDP и Општина Власеница у оквиру овог пројекта додјељују бесповратнa финансијскa средства за привредне субјекте (фирме) који су регистроване или дјелују на територији Општине Власеница, у сврху подршке стварању радних мјеста и инклузивним политикама запошљавања.

Асфалтирање дионице пута према Цикотској Ријеци

У оквиру пројекта “Санација и асфалтирање дионице пута Власеница – Цикотска Ријека” асфалтирана је дионица локалног пута Власеница – Цикотска Ријека, дуга 1.500 метара, за коју су инвеститори – Општина и ресорна министарства за избјегла и расељена лица Републике Српске и Федерације БиХ, уложили око 190.000 КМ, чиме је становништву овог подручја различитих националности омогућен квалитетнији живот.

Израда главног пројекта саобраћајне сигнализације

Општина Власеница потписала је Уговор о суфинансирању  пројекта из области безбједности саобраћаја са представницима Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске. (5.000 КМ Агенција/ 5.000 КМ Општина). У току је израда пројекта хоризонталне и вертикалне сигнализације на подручју општине Власеница. У овој области прилично неуређено стање, те ово представља системски приступ рјешавању проблема безбједности саобраћаја у општини Власеница.
Овај пројекат у великој мјери ће допринјети повећању саобраћајне сигурности.

Унапређење заштите од пожара кроз јачање капацитета ватрогасне јединице

Општина Власеница једна је од осам локалних заједница у Републици Српској којој су одобрена средства Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развија у Републици Српској 2017/2018.
Пројекат вриједности 1896.193,80 КМ финансирају Инвестиционо развојна банка Републике Српске, са 99.450 КМ и Општина Власеница, са 86.743,80 КМ. У оквиру овог пројекта биће изграђен објекат ватрогасног дома у Власеници.
Финансијски механизам успоставила је Влада Републике Српске са Развојном агенцијом Швајцарске и UNDP, а средства за финансирање пројекта обезбиједила је Европска унија.

Пројекат изградње студентско – ђачког дома Србија

У току је израда главног пројекта за изградњу студентско – ђачког дома Србија у Власеници. Овим пројектом предвиђена је изградња студентско – ђачког дома капацитета 30 смјештајних јединица за ђаке и 100 смјештајних јединица за студенте.

Пројекат санације крова подручне школе Мишари

Овај пројекат, вриједности 20.000 КМ, којим је предвиђена санација крова, мокрих чворова и подова подручне школе у Мишарима, финансиран је средствима из буџета предсједника Републике Српске.

Пројекат реконструкције водовода за основну школу у Цикотској Ријеци

Пројекат реализован у августу 2017. године. Средства у износу од 32.000 КМ за изградњу цјевовода до објекта школе обезбиједили су Општина и америчка хуманитарна организација “LDS Charities”.

Пројекат израде студије оправданости изградње рециклажног дворишта

Општина Власеница крајем априла 2017. године потписала је Уговор о суфинансирању Пројекта “Израда студије оправданости изградње рециклажног дворишта у Власеници” са Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Израда студије оправданости процијењена је на укупну вриједност од 17.500 КМ, од чега је Фонд финансирао 12.250 КМ, а остатак Општина Власеница.
Израђена је студија, гдје су утврђени елементи исплативости изградње рециклажног дворишта, односно увођења одређених мјера за одвојено сакупљање појединих материјала из отпада на његовом мјесту настанка.
У склопу овог пројекта извршена је и набавка контејнера, запремине 5 м3, који ће у наредним данима бити постављени на 4 локације у урбаном подручју Власенице, које су најпроблематичније када је у питању јавна хигијена.

Пројекат пружања помоћи за одрживост расељеним особама и повратницима и подршка UNHCR управљању подацима

У оквиру пројекта “Пружање помоћи за одрживост расељеним особама и повратницима и подршка UNHCR у управљању подацима”, чији је носилац UNHCR, а имплементатор Hilfswerk Austria, испоручени су грантови за економску одрживост за шест домаћинстава у Власеници.

Пројекат подршке запошљавању и самозапошљавању маргинализованих група

У оквиру пројекта “Подршка запошљавању и самозапошљавању маргинализованих група”, 20 корисница успјешно је завршило обуке за рад на шиваћим машинама и на компјутерима.
Овај пројекат, вриједан 18.000 КМ, финансира Unicef у сарадњи са Општином Власеница, са циљем укључивања жена из маргинализованих социјалних група у јавни живот.

Гарантни фонд Републике Српске

Начелник општине Власеница потписао је Протокол о сарадњи са Гарантним фондом Републике Српске, који се, између осталог, односи на унапређивање индустријске, пољопривредне производње, развој туризма, малих и средњих предузећа. Протоколом се ова финансијска институција, која има приступ финансијским средствима банака и других финансијских институција у Републици Српској, обавезала да ће подржати развојне програме општине Власеница.

Успостављање адресног регистра

Општина Власеница је потписала споразум о успостављању адресног регистара на подручју општине са Републичком управом за геодетске и имовинско – правне послове. Адресни регистар представља евиденцију свих улица и кућних бројева стамбено – пословних објеката на подручју једне локалне заједнице, базу података без којих се не може живјети у савременом добу.

Пројекти из области пољопривреде

– Њемачка невладина организација “Help” и општина Власеница, у оквиру пројекта “Одрживо запошљавање путем циљане подршке у пољопривредном сектору” подржале су 30 корисника/ пољопривредних произвођача додјелом опреме. Укупна вриједност пројекта је 100.000 КМ.
Учешће Општине Власеница је око 35%, а корисници су имали обавезу учешћа од 15%. Пројекат подразумијева подстицај запошљавању у пољопривредном сектору, а корисници су имали прилику да добију неновчани грант у вриједности од 1.500 еура. Још једна компонента која је укључена у пројекат јесте подршка јачању ланца вриједности у пољопривреди и односи се на грант од 3.000 еура, а који ће добити једна задруга или фирма која ће служити као спона између малих произвођача и тржишта, како локалног, тако и иностраног. Кроз овај пројекат пет корисника добило је прилику да стандардизује своју производњу на органским или интегралним основама.

– У оквиру пројекта “Унапређење производње малине на подручју општине Власеница”, пољопривредним произвођачима додијељена опрема за производњу малине: 15 мотокопачица, 15 прскалица за третман малине, 15 мрежа за противградну заштиту и 15 комплетних  система за наводњавање. Вриједност око 45.000 КМ, суфинансирали су  USAID, Влада Шведске и Општина Власеница.

– Кроз пројекат “Огледно поље” реализовано је низ активности, које имају за циљ допринос руралном развоју и запошљавању путем циљане помоћи воћарској и повртларској производњи у Власеници.
У пластенику површине 500 м2, са аутоматском регулацијом микроклиматских услова. Посађено је 3000 садница паприке и постављен је систем за наводњавање.  Раније су постављена два пластеника, површине 50 и 100 м2, а крајем марта засађен је воћњак са савременим системом узгоја воћа, површине 0,8 ха, за који је обезбијеђен и систем за наводњавање. На огледном пољу постојећи и потенцијални воћари и повртлари из регије Бирач , као и ђаци и студенти имаће прилику да се едукују и усаврше. Пројекат финансирају CARE International, UNDP  и Општина Власеница.