Home » Општинска управа » Сједница Скупштине општине у петак, 29. децембра

Сједница Скупштине општине у петак, 29. децембра

Дана 29.12.2017. године (петак) одржаће се 11. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом:
1. Разматрање и усвајање Извода записника са 10. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 21.12.2017. године
2. Одборничка питања и одговори
3. Приједлог Ребаланса буџета општине Власеница за 2017. годину
4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Власеница за 2017. годину
5. Приједлог Буџета општине Власеница за 2018. годину
6. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Власеница за 2018. годину
7. Приједлог Одлуке о висини пореске стопе пореза на непокретности на подручју општине Власеница за 2018. годину
8. Приједлог Одлуке о усвајању Дугорочног плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
9. Приједлог Одлуке о додјели пословних просторија на кориштење Центру за социјални рад Власеница
10. Приједлог Програма рада Скупштине општине Власеница за 2018. годину
11. Приједлог Одлуке о измјенама и допуни Пословника о раду Скупштине општине Власеница
12. Приједлог Етичког кодекса Скупштине општине Власеница
13. Разматрање Извјештаја одборника о спроведеним активностима за спровођење „Одборничког сата“ у мјесним заједницама општине Власеница за период од 01.07. до 31.12.2017. године
14. Разматрање Извјештаја о раду комисија које је именовала Скупштина општине Власеница за период од 01.07. до 31.12.2017. године
15. Текућа питања

Дана 29.12.2017. године (петак) одржаће се 11. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом: 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 10. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 21.12.2017. године 2. Одборничка питања и одговори 3. Приједлог Ребаланса буџета општине Власеница за 2017. годину 4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Власеница за 2017. годину 5. Приједлог Буџета општине Власеница за 2018. годину 6. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Власеница за 2018. годину 7. Приједлог Одлуке о висини пореске стопе пореза на непокретности на подручју општине Власеница за 2018. годину 8. Приједлог Одлуке…

Review Overview

User Rating: 3.6 ( 1 гласови)