Home » Општинска управа » ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у школској 2017/2018. години

ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у школској 2017/2018. години

На основу члана 1. Одлуке о стипендирању студената у школској 2017/2018 години и члана 8. Правилника о додјели стипендија студентима и ученицима средње школе (“Службени гласник општине Власеница“, број: 10/13), начелник општине Власеница расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу стипендија студентима у школској 2017/2018. години

I

Расписује се Јавни конкурс за додјелу 70 стипендија у школској 2017/2018. години, за сљедеће категорије редовних студената високошколских установа:
1. Студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици генерације;
2. Студенти, чији су родитељи слабог материјалног стања, и студенти из вишечланих породица,
3. Студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата.

II

Општи услови за додјелу стипендија
За додјелу стипендија из тачке I овог конкурса могу конкурисати редовни студенти високошколских установа, који имају пребивалиште на територији општине Власеница, и који испуњавају сљедеће опште услове:
1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине,
2) да су студенти друге или виших година студија на првом циклусу студија,
3) да први пут уписују годину студија у школској 2013/2014. години,
4) да нису обнављали двије или више година студија, изузев у случајевима теже болести, његе дјетета до године дана живота и одржавања трудноће, те другим оправданим случајевима, за које су дужни приложити одговарајуће доказе,
5) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања, и
6)да нису старији од 28 година живота.

III

Критеријуми за утврђивање ранг-листе студената за додјелу стипендија су:
1) успјех у претходним студијским годинама,
2) уписана година студија и
3) социјални статус.

IV

Образац захтјева за додјелу стипендије биће доступан кандидатима на интернет страници општине Власеница: www.opstina-vlasenica.org, а може се преузети и лично у шалтер сали Општинске управе општине Власеница.

V

Потребна документација
Уз захтјев за додјелу стипендије студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици генерације, као и студенти, чији су родитељи слабог материјалног стања, и студенти из вишечланих породица дужни су приложити сљедећу документацију:
– потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
– оцјене из претходних година студија,са изведеном просјечном вриједности оцјена,постигнутих током студирања,
– овјерену фотокопију индекса-прва страна,
– фотокопију личне карте,
– овјерену изјаву да нису корисници стипендије других субјеката,
– изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
– увјерење да су корисници социјалне помоћи,
– доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
1. докази о висини личних примања,
2. увјерења о износу пензија,
3. потврде Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
4. остале доказе о примањима,
– фотокопију награде или признања са републичких и државних такмичења.

Уз захтјев за додјелу стипендије студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и цивилне жртве рата дужни су приложити сљедећу документацију:
– потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
– оцјене из претходних година студија, са изведеном просјечном вриједности оцјена, постигнутих током студирања,
– овјерену фотокопију индекса,
– фотокопију личне карте
– изјаву о заједничком домаћинству (кућна листа),
– овјерену изјаву да нису корисници стипендије из других извора финанасирања,
– сљедећа увјерења или доказе:
o извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или оба родитеља),
o увјерење да су чланови породице погинулог борца,
o увјерење о инвалидности (ученици и студенти чији је родитељ инвалид),
o увјерење да су корисници социјалне помоћи,
o увјерење о хендикепу особе, која се пријављује на конкурс,
o доказе о примањима за сваког члана домаћинства:
1. докази о висини личних доходака,
2. увјерења о износу пензија,
3.  увјерења о износу породичне и личне инвалиднине,
4. потврду Бироа за запошљавање за незапослене чланове домаћинства,
5. остале доказе о примањима.
– овјерене фотокопије награда, признања, диплома, научних и пројектних радова, и сл.

VI

Подносиоци пријава морају имати отворен текући рачун на своје име у некој од банака у Републици Српској.

 

VII

Захтјеви за додјелу стипендија са потребном документацијом достављају се лично, у шалтер салу Општинске управе општине Власеница, шалтер број 6, са назнаком “Комисија за додјелу стипендија“.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VIII

Јавни конкурс биће објављен на интернет страници општине Власеница: www.opstina-vlasenica.org и на огласној табли Општинске управе општине Власеница.

IX

Јавни конкурс остаје отворен од 28.12.2017. до 27.01.2018.

X

Прелиминарна ранг-листа кандидата биће објављена на интернет страници општине Власеница: www.opstina-vlasenica.org и огласној табли Општинске управе општине Власеница.
Незадовољни кандидати имају право приговора на исту начелнику општине, у року од осам дана од дана објављивања.
На основу размотрених приговора, формираће се коначна ранг-листа, која ће се објавити на исти начин.

На основу члана 1. Одлуке о стипендирању студената у школској 2017/2018 години и члана 8. Правилника о додјели стипендија студентима и ученицима средње школе (''Службени гласник општине Власеница'', број: 10/13), начелник општине Власеница расписује ЈАВНИ КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у школској 2017/2018. години I Расписује се Јавни конкурс за додјелу 70 стипендија у школској 2017/2018. години, за сљедеће категорије редовних студената високошколских установа: 1. Студенти са просјечном оцјеном 8,50 и више и ученици генерације; 2. Студенти, чији су родитељи слабог материјалног стања, и студенти из вишечланих породица, 3. Студенти без родитеља, студенти дјеца погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти…

Review Overview

0

Odlično

Summary : Rezultati ocjena

User Rating: 4.41 ( 7 гласови)