Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине у уторак, 27. фебруара

Сједница Скупштине општине у уторак, 27. фебруара

Дана 27.02.2018. године (уторак) одржаће се 12. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 11. Редовне   сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 29.12.2017. години
2. Одборничка питања и одговори
3. Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Власеница за 2017. годину
4. Разматрање Извјештаја о раду заступника општине Власеница пред судовима за период од 01.01. до 31.12.2017. године
5. Разматрање Извјештаја СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница о успјеху ученика и владању на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године
6. Разматрање Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника Власеница за период од 01.01. до 31.12.2017. године
7. Разматрање Информације о материјалном положају и здравственој заштити пензионера на подручју општине Власеница за 2017. годину
8. Разматрање Информације о раду инспекцијских органа Општинске управе Власеница за 2017. годину
9. Разматрање Информације о раду комуналне полиције на подручју општине Власеница за 2017. годину
10. Разматрање Информације о утрошеним средствима из Буџета општине Власеница за пројекте из области пољопривреде у 2017. години
11. Разматрање Програма здравствене заштите животиња на подручју општине Власеница за 2018. годину
12. Разматрање Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину
13. Разматрање Програма одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева општине Власеница за 2018. годину
14. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за припрему приједлога имена насеља, улица и тргова
15. Приједлог Одлуке о преносу права власништва над металним контејнерима са поклопцем запремине 5 m3 на   КП „Чистоћа“ АД Власеница
16. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде
17. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2017. години
18. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину
19. Приједлог Одлуке о формирању Савјета за безбједност грађана општине Власеница
20. Текућа питања

Дана 27.02.2018. године (уторак) одржаће се 12. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом: 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 11. Редовне   сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 29.12.2017. години 2. Одборничка питања и одговори 3. Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Власеница за 2017. годину 4. Разматрање Извјештаја о раду заступника општине Власеница пред судовима за период од 01.01. до 31.12.2017. године 5. Разматрање Извјештаја СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница о успјеху ученика и владању на крају првог полугодишта школске 2017/2018. године 6. Разматрање Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника Власеница за период од 01.01. до…

Review Overview

User Rating: Be the first one !