Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине 30. априла

Сједница Скупштине општине 30. априла

Дана 30.04.2018. године (понедјељак) одржаће се 14. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 13. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 29.03.2018. године

2. Одборничка питања и одговори

3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за период од 1.1. до 31.12.2017. године

4. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу наканаде за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2018. годину

5. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу водних накнада за 2018. годину

6. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину

7. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2018. годину

8. Приједлог Одлуке о доношењу Регулационог плана дијела центра урбаног подручја Власенице

9. Приједлог Одлуке о куповини земљишта

10. Приједлог Одлуке о подношењу иницијативе за покретање поступка промјене назива насељеног мјеста и припајање насељеног мјеста

11. Разматрање Информације о стању у области запошљавања на подручју општине Власеница за 2017. годину

12. Разматрање Информације о стању у области комуналне хигијене на подручју општине Власеница за 2017. годину

13. Разматрање Информације о инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда на подручју општине Власеница за 2017. годину

14. Текућа питања

Дана 30.04.2018. године (понедјељак) одржаће се 14. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом: 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 13. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 29.03.2018. године 2. Одборничка питања и одговори 3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за период од 1.1. до 31.12.2017. године 4. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу наканаде за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2018. годину 5. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу водних накнада за 2018. годину 6. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу накнаде…

Review Overview

User Rating: Be the first one !