Home » Друштво » Завод за запошљавање Републике Српске објавио Јавни позив за програме запошљавања

Завод за запошљавање Републике Српске објавио Јавни позив за програме запошљавања

Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је на данашњој сједници одржаној у Бањалуци, усвоjио Одлуку о расписивању Јавног позива за кориштење средстава по програмима на које је сагласност дала Влада Републике Српске, а чији је носилац реализације Завод за запошљавање Републике Српске.

У складу с Акционим планом запошљавања за 2018. годину, Завод за запошљавање припремио је шест програма, и то:
1. Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса;
2. Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години, „Заједно до посла”;
3. Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години;
4. Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години;
5. Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години;
6. Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години;

Укупна вриједност програма је 14.677.417,08 КМ за запошљавање око 4.000 лица са евиденције Завода. Програмима је углавном планирано запошљавање у привреди Републике Српске, запошљавање тешко запошљивих циљних група (демобилисани борци, ратни војни инвалиди, жене жртве породичног насиља, жене у руралним подручјима и лица којима недостаје до 3 године стажа осигурања за стицање услова за старосну пензију) и младих.

За самозапошљавање дјеце погинулих бораца предвиђен је износ од 8.000 КМ, а за програм приправника планирана су средства од 5.958.418,08 КМ, за запошљавање 909 лица са високом стручном спремом.

Програмом подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса, а чија је укупна вриједност 5.000.000 КМ пружа се финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста. Програм ће обухватити запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. Јавни позив по наведеном Програму биће отворен до утрошка средстава, а најдаље до 31.12.2018. године.

Јавни позив за наведене програме запошљавања и самозапошљавања биће објављен у дневним новинама „Глас Српске” и веб страници Завода за запошљавање Републике Српске у понедјељак 23.04.2018. године и отворен 30 дана од дана објављивања.

ЈАВНИ ПОЗИВ се може преузети ОВДЕ.

Управни одбор ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске је на данашњој сједници одржаној у Бањалуци, усвоjио Одлуку о расписивању Јавног позива за кориштење средстава по програмима на које је сагласност дала Влада Републике Српске, а чији је носилац реализације Завод за запошљавање Републике Српске. У складу с Акционим планом запошљавања за 2018. годину, Завод за запошљавање припремио је шест програма, и то: 1. Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса; 2. Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години, „Заједно…

Review Overview

User Rating: Be the first one !