Home » Друштво » 30. септембар 2018. године крајњи рок за измирење дуговања пољопривредних произвођача за сјетву 2009. и 2011. године

30. септембар 2018. године крајњи рок за измирење дуговања пољопривредних произвођача за сјетву 2009. и 2011. године

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи са подручја општине Власеница, да је Скупштина повјерилаца ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а.д. – у стечају Бања Лука донијела Одлуку да се свим корисницима подстицајних средстава по основу преузетог регресираног горива и минералног НПК ђубрива дистрибуираног за потребе сјетве у 2009. и 2011. години (физичка лица), а који нису били у могућности да благовремено измире свој дугомогући да своја дуговања измире најкасније до 30.09.2018. године, и то само износ главног дуга уз отпис камате.

Физичким лицима, којим је пресуђено по основу дуга за подстицајна средства из 2009. и 2011. године, омогућено је да измире своје обавезе по основу главног дуга и судских трошкова до 30.09.2018. године у ком случају би им се отписала камата, а у случају непоступања по истом, били би покренути извршни поступци пред надлежним судовима за наплату главног дуга, законских затезних камата и судских трошкова.

Корисницима подстицајних средстава који измире своја дуговања са даном јавног позива, односно до 30.09.2018. године, повјерилац ће одмах по измирењу коначног дуга издати потврду о измиреним обавезама, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, агенција за аграрна плаћања, ће исте брисати са листе дужника у Министарству.

Информацију о висини дуга и упуство о начину плаћања, корисници могу добити од повјериоца на телефон 051/326-332 (ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а.д. – у стечају Бања Лука).

Све накнадне уплате закључно са даном јавног позива ће се сматрати текућим дуговањем и повјерилац ће предузети све законом предвиђене мјере.

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи са подручја општине Власеница, да је Скупштина повјерилаца ЈП "Робне резерве Републике Српске" а.д. - у стечају Бања Лука донијела Одлуку да се свим корисницима подстицајних средстава по основу преузетог регресираног горива и минералног НПК ђубрива дистрибуираног за потребе сјетве у 2009. и 2011. години (физичка лица), а који нису били у могућности да благовремено измире свој дугомогући да своја дуговања измире најкасније до 30.09.2018. године, и то само износ главног дуга уз отпис камате. Физичким лицима, којим је пресуђено по основу дуга за подстицајна средства из 2009. и 2011. године, омогућено је да измире своје обавезе…

Review Overview

User Rating: Be the first one !