Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине у понедјељак, 18. јуна

Сједница Скупштине општине у понедјељак, 18. јуна

Дана 18.06.2018. године (понедјељак) одржаће се 15. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 14. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 30.04.2018. године
2. Одборничка питања и одговори
3. Приједлог Одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Власеница
4. Приједлог Одлуке о такси превозу на подручју општине Власеница
5. Приједлог Одлуке о додјели на коришћење и управљање паркиралишта „Стадион“ и паркиралишта „Општина“ Услужној дјелатности „Паркинг“ Власеница
6. Приједлог Одлуке о продаји земљишта у КО Власеница 2
7. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана привредне зоне Власеница – Сегмент А и Сегмент Б
8. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спровођење јавног надметања у поступку продаје пословних простора, гаража и земљишта
9. Разматрање Програма о измјени Програма кориштења јавних површина ради постављања привремених објеката за период 2016 – 2020. године
10. Разматрање Извјештаја о раду Полицијске станице Власеница за 2017. годину
11. Разматрање Информације о стању борачко – инвалидске заштите на подручју општине Власеница за 2017. годину
12. Разматрање Информације о раду привредних субјеката на подручју општине Власеница за 2017. годину
13. Разматрање Информације о друштвеном положају младих на подручју општине

Дана 18.06.2018. године (понедјељак) одржаће се 15. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом: 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 14. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 30.04.2018. године 2. Одборничка питања и одговори 3. Приједлог Одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Власеница 4. Приједлог Одлуке о такси превозу на подручју општине Власеница 5. Приједлог Одлуке о додјели на коришћење и управљање паркиралишта „Стадион“ и паркиралишта „Општина“ Услужној дјелатности „Паркинг“ Власеница 6. Приједлог Одлуке о продаји земљишта у КО Власеница 2 7. Приједлог Одлуке о приступању изради Регулационог плана…

Review Overview

User Rating: Be the first one !