Home » Uncategorized @sr » Израђен главни пројекат саобраћајне сигнализације

Израђен главни пројекат саобраћајне сигнализације

Пројектантска кућа „Пројект“ а.д. Бања Лука завршила је израду главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме за подручје општине Власеница. Финалној верзији пројекта претходила је стручна расправа, на којој су чланови Савјета за безбједност саобраћаја општине Власеница, представници свих релевантних установа и институција, дали своје сугестије на приједлог главног пројекта, са циљем да се на што квалитетнији начин ријеше саобраћајни проблеми у овој општини.

Главним пројектом предвиђене су мјере и рјешења за побољшање услова саобраћаја.

Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић рекао је да су се стекли услови за реализацију овог пројекта, чиме ће се смањити негативни ефекти у саобраћају, те да ово представља системски приступ рјешавању проблема у области безбједности саобраћаја, у којој је стање на подручју општине Власеница прилично неуређено.

Власеница је једна од десет општина у Републици Српској које имплементирају пројекте из области безбједности саобраћаја.

Пројекат израде главног пројекта саобраћајне сигнализације на подручју општине Власеница, вриједности 10.000 КМ, финансирају Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске и Општина Власеница.

Пројектантска кућа "Пројект" а.д. Бања Лука завршила је израду главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме за подручје општине Власеница. Финалној верзији пројекта претходила је стручна расправа, на којој су чланови Савјета за безбједност саобраћаја општине Власеница, представници свих релевантних установа и институција, дали своје сугестије на приједлог главног пројекта, са циљем да се на што квалитетнији начин ријеше саобраћајни проблеми у овој општини. Главним пројектом предвиђене су мјере и рјешења за побољшање услова саобраћаја. Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић рекао је да су се стекли услови за реализацију овог пројекта, чиме ће се смањити негативни ефекти у саобраћају, те да ово представља системски приступ рјешавању проблема…

Review Overview

User Rating: 0.65 ( 1 гласови)