Home » Uncategorized @sr » Oдлука о радном времену за предстојеће празнике

Oдлука о радном времену за предстојеће празнике

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број:97/16 и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), Општински штаб за ванредне ситуације општине Власеница, доноси :

 

О Д Л У К У

1. Овом Одлуком одређује се рад тржног центра и трговинских радњи на територији општине Власеница и то:

– за дан 17.04.2020. године (петак) до 15h

– за дан 18.04.2020. године (субота) до 15h

– за дан 19.04.2020. године (недеља)- нерадни дан

– за дан 20.04.2020. године (понедељак)- нерадни дан

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у “Службеном гласнику општине Власеница“.

 

 

Број: СЛ-6/20
Датум: 16.04.2020. године

           КОМАНДАНТ ШТАБА
Мирослав Краљевић

На основу члана 23. став (1) тачка 2) члан 59. став (1) тачка 10) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 7/16 и 36/19), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Српске", број:121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник Републике Српске", број:97/16 и 36/19), Закључка Владе Републике Српске о обавезном провођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID – 19 у Републици Српској број:01-3/20 од 17.03.2020. године и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), Општински…

Review Overview

User Rating: Be the first one !