Home » Uncategorized @sr » ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ ПРАЗНИКА

ОДЛУКА О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ДАНЕ ПРАЗНИКА

 

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 59. став (1) тачка 21) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 9/17), члана 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20),  члана 170. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 15/21), Закључка о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 105-1/21 од 16.12.2021. године и Наредбе о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID-19 на подручју општине Власеница број: 02-014-132/21-26 од 24.12.2021. године, Наченик општине Власеница, д о н о с и:

 

 

О Д Л У К У

О одређивању предузећa, установа и других организација који су дужни да раде у дане празника Републике Српске у мјесецу Јануару 2022. године

 

У складу са Законом о празницима РС, републички празник је:

 • Нова година, 1. и 2. Јануар

 

Члан 1.

 

У складу са чланом 29.а Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20) за вријеме празника у дане 01. и 02. Јануара који су Законом о празницима прописани као нерадни дани и 9. Јануара као празника Дана републике, одређује се радно вријеме  занатско- предузетничким и трговинским објектима како слиједи:

 

 • 01.01. 2022. године- нерадни дан
 • 02.01.2022. године- радно вријеме од 06:00 до 12:00 часова
 • 09.01.2022. године- радно вријеме од 06:00 до 12:00 часова

 

Члан 2.

 

У складу са Закључком о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 105-1/21 од 16.12.2021. године и Наредбе о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона COVID-19 на подручју општине Власеница број: 02-014-132/21-26 од 24.12.2021.  године угоститељски објекти могу да раде:

 • Радним данима од 06:00 до 24:00 часа, а викендом од 06:00 до 01:00 час строго поштујући упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 • Дана 31.12.2021., 01.01.2022., 07.01.2022. и 13.01.2022. године од 06:00 до 02:00 часа поштујући упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

 

Члан 3.

 

Ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

 

 1. Дом здравља у времену 00:00 до 24:00 часа са организованом хитном службом,
 2. Територијална ватрогасна јединица у времену од 00:00 до 24:00 часа (дежурства).
 3. Комунално предузеће- континуирана испорука воде и одвоз смеће- дежурство,
 4. Ветеринарска амбуланта „Нова“ и Ветеринарска станица Власеница (дежурство или приправност)- видљиво истакнуто на објекту,
 5. Апотеке на подручју општине Власеница у времену од 07:00- 12:00 часова.

 

Ради задовољења неопходних потреба грађана, 01, 02. и 09.01.2022. године могу да раде и:

 

 1. Аутобуска станица и јавни превоз путника у складу са редовним редом вожње
 2. Бензинске пумпе са редовним радним временом.

 

Члан 4.

 

У складу са чланом 170. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 15/21) сва предузећа, установе и друга правна лица који су власници или корисници пословних просторија обавезни су да имају одговарајућу заставу Републике Српске, коју ће уочи републичких празника, прослава и других значајних датума и свечаности обавезно истаћи на згради до уличне стране у држачима.

Забрањује се истицање нечитких, изгужваних, поцијепаних, дотрајалих и непрописно израђених застава.

 

Члан 5.

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција општине Власеница у складу са својим овлаштењима.

 

 

Број: 02-014-749/21
Датум: 28.12.2021. година

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Краљевић