Home » Uncategorized @sr » ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА

НЕ ПАЛИТЕ КОРОВ И ДРУГИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ОТПАД БЕЗ ПРЕTХОДНОГ ОБАВЈЕШТЕЊА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ

 Штаб за ванредне ситуације општине Власеница позива грађане, да спаљивање корова и другог горивог материјала, приликом уређења имања, обављају само за вријеме повољних временских услова и на површинама које могу контролисати уз обавезну претходну најаву и одобрење Територијалне ватрогасне јединице општине Власеница.

Неконтролисано спаљивање корова и остављање неугашене ватре без надзора при уређењу пољопривредних имања чести су узроци пожара, а с обзиром да у наредном  периоду предстоји прољећно крчење и уређење пољопривредног земљишта, посебну  опасност представља неконтролисано спаљивање горивог материјала у близини шумских комплекса и засада.

Према Закону о заштити од пожара забрањује се паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и предузимања свих неопходних радњи с циљем спречавања ширења ватре.

Овим Законом, дефинисана је новчана казна од 100 КМ  до 1.000 КМ за прекршај физичког лица које пали коров и други пољопривредни отпад, без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице и не предузме све неопходне радње у циљу спречавања ширења ватре.

У случају неконтролисаног ширења ватре потребно је одмах о томе обавјестити Територијалну ватрогасну јединицу општине Власеница на број 123 и полицију на број 122.

 

 

 

                                                                                                КОМАНДАНТ ШТАБА

__________________

Мирослав Краљевић