Задње објављено
Home » Local Communities

Local Communities

Vlasenica

Vlasenica

Settlements and parts of settlements:
Vlasenica – grad: Panorama, Bregovi, Cenatr, Kruševik, Sušica, Zajednica i industrijska zona
Local community leader with contact:
Goran Đurić, 065/911-382

Piskavice

Piskavice

Settlements and parts of settlements:
Pustoše: Alihodžići, Beroš, Pustoše
Drum: Džambića Brdo, Drum
Kuljančići: Begići, Guvaništa, Kuljančići
Local community leader with contact:
Ljiljana Majstorović, 065/486-858

Simići

Simići

Settlements and parts of settlements:
Simići: Đurići, Rogojevina, Simići
Majstorovići: Lukići, Majstorovići, Radići, Sekulići
Dragaševac: Dragaševac
Local community leader with contact:
Svjetlana Stevanović, 065/865-201

Грабовица

Грабовица

Settlements and parts of settlements:
Grabovica: Đurići, Garići, Gojkovići, Grabovica, Jevtići, Stojišići, Vukovići
Klještani: Brdo Jovičića, Klještani, Mrakići
Turalići: Miloševići, Popovići, Selišta, Turalići
Jasen: Jasen
Local community leader with contact:
Oliver Mrakić, 066/705-059

Mišari

Mišari

Settlements and parts of settlements:
Mišari: Janjuši, Mazići, Mišari, Pajići, Podovi, Stojišići
Local community leader with contact:
Miroslav Pajić, 065/345-365

Gornji Zalukovik

Gornji Zalukovik

Settlements and parts of settlements:
Tugovo: Ružina voda, Tugovo
Kulina: Han Pogled, Kulina
Odžak: Odžak
Vrli Kraj: Vrli Kraj, Golići, Slavović Polje, Spasojevići, Vrli Kraj
Local community leader with contact:
Ignjat Todorović, 065/533-669

Bakići

Bakići

Settlements and parts of settlements:
Bakići: Bublići, Bakići, Đokići, Stanišići, Tomići
Brda: Brda
Local community leader with contact:
Mlađo Slijepčević, 065/637-514

Gradina

Gradina

Settlements and parts of settlements:
Džemat: Barice, Begići, Džemat, Sofići, Šahmanovići
Gradina: Baćino Brdo, Gradina, Hrastovac, Podsiga, Ravna Tabahana
Durakovići: Druakovići
Local community leader with contact:
Mirzet Redžić, 065/735-441

Cikote

Cikote

Settlements and parts of settlements:
Rašića Gaj: Hadžići, Jarovlje, Klarevići, Maleševina, Rašića Gaj, Selakovići, Smajići
Mršići: Handrčevina, Mršići
Durići: Brdo, Durići
Podckrvina: Barići, Podcrkvina
Plakalovići: Stevići, Plakalovići
Peševina: Hodžići, Rajevina, Peševina
Local community leader with contact:
Radomir Plakalović, 066/823-457

Donji Zalukovik

Donji Zalukovik

Settlements and parts of settlements:
Rogosija: Rogosija
Neđeljišta: Bećirovići, Hajderovići, Korkulovići, Neđeljišta, Šiljkovići
Pijuke: Kuselj, Njivice, Pijuke
Tikvarići: Branovići, Drakulići, Tikvarići, Tešići
Kojčevina: Podšejkovac, Komić, Kojčevina
Local community leader with contact:
Verica Nikolić, 066/890-638

Šadići

Šadići

Settlements and parts of settlements:
Šadići Donji: Dragaši, Gaj, Mramor, Porine and Šadići Donji
Šadići Gornji: Dolovi, Jasikovice, Lazarevići, Podševar, Vranjevac, Vukovići, Šadići Gornji
Local community leader with contact:
Rajko Ilinčić, 065/583-314

Cerska

Cerska

Settlements and parts of settlements:
Cerska: Budograj, Cerska, Čelebići, Durići, Gušteri, Hakalaši, Hasanovići, Hodžići, Kurjaci, Muškići, Potok, Velići
Gobelje: Džerići, Gajići, Gobelje, Popići
Local community leader with contact:
Ševko Gobeljić, 061/724-138

Tiščino Vrelo

Tiščino Vrelo

Settlements and parts of settlements:
Rača: Došići, Lukići, Poljane, Rača, Vukovići
Kozja Ravan: Cvijetanj, Kozja Ravan, Miljanići
Local community leader with contact:
Stanimir Vukičević, 065/941-679

Toplik

Toplik

Settlements and parts of settlements:
Vlasenica: Toplik I, II, III,  IV
Local community leader with contact:
Dejan Janjuš, 065/345-376