Home » Виртуелни матичар

Виртуелни матичар

Добро дошли на страницу Виретуелни матичар. Прије слања захтјева молимо Вас да прочитате све непоходне инфмрације.

Лица чије се матичне књиге воде у општини Власеница, могу изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању, добити путем виртуелног матичара на интернет страници www.opstinavlasenica.org . Документи ће бити достављени поштом, а пошиљке ће се слати препоручено са доставницом (непосредна достава) на адресу назначену у вашем захтјеву.

Важна напомена
Препоручује се прије уплате тражити провјеру да ли се тражени подаци воде у евиденцији. Провјеру можете извршити у матичној служби путем телефона 056/490-079 или путем електронске поште maticar@opstinavlasenica.org

Шта је потребно приложити уз захтјев
Уз захтјев је неопходно приложити копију, односно скенирани идентификациони документ (пасош, лична карта), копију, односно скенирани доказ о уплати на име административне таксе и трошкова доставе-поштарине.

Захтјев за издавање документа
Захтјев који се налази на нашој страници можете преузети овдје и послати поштом на адресу:
Општина Власеница – матични уред
9. јануар 14, 75440 Власеница
или на е-маил: maticar@opstinavlasenica.org

Инструкције за уплату 
Уплате из Републике Српске и Федерације БиХ: врши се уплата на ж-рачун општине Власаеница, на име општинске административне таксе 0,00 КМ по једном образцу и 0,00 КМ на име трошкова доставе – поштарине. Документ ПДФ Инструкције за уплату (преузмите овдје).
Уплате из иностранства: врши се уплата у еурима на девизни рачун општине Власеница, на име општинске административне таксе, која по курсу одговара износу од: 0,00 КМ по једном образцу и 0,00 КМ на име трошкова доставе – поштарине. Курс еура у конвертибијним маркама је: 1 Еуро = 1,95583 КМ. Документ ПДФ Инструкције за уплату (преузмите овдје).

ONLINE ЗАХТЈЕВ ВИРТУЕЛНИ МАТИЧАР

Захтјев могу поднијети: лица на која се подаци односе, његов пуномоћник, члан његове уже породице, усвојилац или старалац – члан 54. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09 и 43/13).

Уз захтјев приложити уплатнице као доказ о уплаћеној такси (за извод из матичне књиге или увјерење 0,00 КМ) и уплатницу као доказ о уплаћеним трошковима доставе – поштарина (0,00 КМ Федерација БиХ, 0,00 КМ иностранство).

Захтјеве код којих нису попуњени лични подаци за особу за коју се тражи извод из матичне књиге или увјерење нећемо узимати у рад!

Све горе тражене документе послати на адресу Општина Власеница – матични уред; 9. јануар 14; 75440 Власеница или на е-маил: maticar@opstinavlasenica.org

Уколико желите < online > да пошаљете захтјеве за издавање извода из матичних књига, увјерења о држављанству и увјерења о слободном брачном стању неопходно је да попуните следећи образац.

Сва поља означена са * морају бити попуњена.

  Подаци о особи на коју се захјтев односи [text Подаци о особи на коју се захјтев односи]

  *врста документа (изабрати на падајућем менију):

  *Тип обрасца (изабрати на падајућем менију):

  Подаци о особи која подноси захтјев

  *Идентификациони документ (макс. величина документа 1MB)

  *Доказ о уплати