Home » Uncategorized @sr » Коначна ранг листа кандидата за додјелу стипендије у академској 2023/24. години

Коначна ранг листа кандидата за додјелу стипендије у академској 2023/24. години

На основу члана 16. Правилника о стипендирању студената и ученика из буџета општине Власеница („Службени гласник општине Власеница број 7/22), а након што је комисија за додјелу стипендија додијелила стипендије свим студентима и ученицима, Начелник општине утврдио је:

 КОНАЧНУ РАНГ- ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ У АКАДЕМСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Категорија: Студенти са просјеком оцјена већим од 8,50

Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Потпуна документација Средња оцјена НАПОМЕНА
1. Николина Кљештан ДА 9.75
2. Владанка Бјелановић ДА 9.30  
3. Маријана Ђокић ДА 8.85  

 Категорија: Студенти и ученици носиоци „Вукове дипломе“

Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Потпуна документација НАПОМЕНА
1. Ивана Милошевић ДА  
2. Марија Пејановић ДА  
3. Марко Дурић ДА  
4. Петар Јурошевић ДА  

 Категорија: Студенти слабог материјалног стања

Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Потпуна Докум. Награде Средња оцјена Завршене године студија Примања Дефицит.
занимање
Факултет
Државни/приватни
УКУПНО

БОДОВА

НАПОМЕНА
1. Зоран Поповић ДА 16.58 1 2 2 2 23.58  
2. Јаков Јевтић ДА / 16.22 2 0 2 2 22.22
3. Миа Јакубовић ДА / 15.20 1 2 0 2 20.20
4. Слободан Секулић ДА / 15.64 1 1 0 2 19.64
5. Андриана Нинић ДА / 15.42 2 0 2 19.42  
6. Сара Слијепчевић ДА / 14.52 2 2 0 0 18.52
7. Милан Станимировић ДА / 14.84 1 0 0 2 17.84  
8. Александра Јањић ДА / 15.46 2 0 0 0 17.46
9. Наташа Вукичевић ДА / 15.18 2 0 0 0 17.18

Категорија: Студенти дјеца ратних војних инвалида од 1-5. категорије и цивилне жртве рата

Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Потпуна документација Средња оцјена НАПОМЕНА
1. Немања Лукић ДА 7,90

 Категорија: Студенти мастер студија са просјеком оцјена већим од 9,00

Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Потпуна документација Средња оцјена НАПОМЕНА
1. Петар Илић ДА 9.52
2. Драгана Плакаловић ДА 9.29  
3. Бојана Бобар ДА 9.28
4. Николина Стојишић ДА 9.02  

Категорија: Студенти прве године Шумарског факултета у Власеници 

Р. Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Потпуна документација НАПОМЕНА
1. Анђела Удовичић ДА  
2. Немања Газија ДА  
3. Сергеј Голишевић ДА  

 Напомена: О датуму и времену потписивању уговора о стипендирању сви студенти који се налазе на коначној ранг листи биће благовремено обавјештени.