Задње објављено
sren
Home » Одсјек за развој

Одсјек за развој

Шеф Одсјека: Жељко Дамљановић
Тел: 056/490-159
Факс: 056/734-830
E-mail: zeljkod@opstinavlasenica.org

Одсјек за развој у оквиру своје надлежности обавља послове везано за управљање развојем општине Власеница, укључујући све сегменте одрживог развоја, организује и води процес стратешког планирања, путем успостављања и оспособљавања структура за планирање, укључујући мобилизацију свих структура у оквиру Општинске управе, као и свих битних актера, промовише дијалог међу локалним актерима, успостављање партнерских односа и одржавање редовне комуникације и координације између одјељења и служби у оквиру Општинске управе и битних актера (приватног сектора, привредних комора удружења привредника, међународних организација, академских институција, итд.).

Одсјек прикупља податке од значаја за локални развој из различитих извора, предлагаже мјере за унапријеђење процеса провођења Стратегије развоја, подноси иницијативе органима Општинске управе за израду и реализацију пројеката из домена локалног економског и друштвеног развоја, као и пројеката заштите животне средине, прати доступне изворе финансирања, идентификује пројекте, координира стручну разраду пројеката и припрему образаца за аплицирање ка домаћим и међународним изворима финансирања, пружа стручну и техничку подршку осталим одјељењима у процесу припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени, културни развој општине и заштиту животне средине, те предлаже мјере за унапређење подручја општине Власеница као повољног пословног окружења и повољне локације за инвестирање.