Home » Комунална предузећа

Комунална предузећа

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АД
Адреса: Светосавска 100, 75440 Власеница
Тел: +387 56 733 204
E-mail: vodovod.vlasenica@gmail.com
ЈИБ: 4401445100004
Основна дјелатност: прикупљање, пречишћавање воде и снадбијевање водом
 ЧИСТОЋА АД
Адреса: Светосавска 100, 75440 Власеница
Тел: +387 56 733 460
E-mail: kpcistocaad.vlasenica@yahoo.com
ЈИБ: 4400276880007
Основна дјелатност: прикупљање и одвоз неопасног отпада 

Цјеновник комуналних услуга доступан је у Службеном гласнику број 8/19.