Home » Комисије

Комисије

Комисија за статутарна питања и прописе:
Дамљановић Данијела
Кљештан Бојан
Вуковић Игор
Вуковић Невена
Зорановић Миле

Комисија за избор и именовања:
Краљевић Александар
Ђурић Горан
Пајић Срђан
Пејановић Сања
Вуковић Невена

Комисија за буџет и финансије:
Краљевић Александар
Вуковић Снежана
Окиљ Жељко
Вуковић Игор
Еркић Синиша

Комисија за заштиту људских права, предстваке и притужбе грађана:
Голијан Давор
Краљевић Станислав
Гобељић Шевко
Стојишић Рада
Голић Млађен

Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима:
Ђурић Горан
Еркић Синиша
Краљевић Станислав
Кљештан Саво
Малишевић Раде

Комисија за заштиту околине, културног и природног наслијеђа:
Ковачевић Стефан
Пејановић Сања
Пајић Срђан
Илић Драган
Николић Стојанка

Комисија за друштвени надзор:
Еркић Синиша
Зорановић Миле
Николић Мирослав
Ђурић Снежана
Милић Кезуновић Данка

Комисија за борачка питања:
Краљевић Станислав
Николић Мирослав
Вуковић Невена
Кљештан Саво
Симанић Миле

Комисија за односе са вјерским заједницама:
Еркић Синиша
Реџић Мирзет
Вуковић Игор
Илић Илија
Секулић Милада

Комисија за питања младих:
Ђурић Горан
Самарџић Радо
Вуковић Невена
Васковић Данијела
Мајсторовић Ивана

Комисија за послове из стамбене области:
Еркић Синиша
Николић Мирослав
Гобељић Шевко
Комљеновић Будимир
Бојанић Драган

Комисија за једнакост и равноправност полова:
Пејановић Сања
Вуковић Невена
Бошковић Срђан
Томић Давор
Ђурић Горан

Комисија за спорт и културу:
Радо Смараџић
Александар Краљевић
Горан Ђурић
Радован Перендић
Саво Мајсторовић

Koмисија за планирање и управљање локалним развојем:
Краљевић Мирослав
Дамљановић Жељко
Краљевић Александар
Ђурић Горан
Пејановић Сања
Тодоровић Раде
Еркић Синиша
Милић Кезуновић Данка
Николић Десанка
Нинић Илинка
Тодоровић Марија

Етички одбор:
Ђурић Горан
Краљевић Александар
Пајић Срђан
Дамљановић Данијела
Илић Илија