Home » Комисије

Комисије

Комисија за статутарна питања и прописе:
Трампић Гордана
Вуковић Невена
Зорановић Миле
Пајић Срђан
Кљештан Бојан

Комисија за избор и именовања:
Краљевић Александар
Пајић Весна
Лукић Жељко
Милић Давор
Вуковић Невена

Комисија за буџет и финансије:
Краљевић Александар
Лукић Жељко
Милић Давор
Вуковић Снежана
Пепић Јелена

Комисија за заштиту људских права, предстваке и притужбе грађана:
Голијан Давор
Краљевић Станислав
Топлавоић Хасан
Стојишић Рада
Голић Младен

Комисија за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима:
Краљевић Станислав
Еркић Синиша
Продановић Станислав
Кљештан Саво
Малишевић Раде

Комисија за заштиту околине, културног и природног наслеђа:
Продановић Станислав
Пејановић Небојша
Краљевић Александар
Окиљ Жељко
Косорић Стојанка

Комисија за друштвени надзор:
Еркић Синиша
Зорановић Миле
Савић Милош
Ђурић Снежана
Петровић Јагода

Комисија за борачка питања:
Краљевић Станислав
Бобар Мирослав
Продановић Станислав
Кљештан Саво
Пајић Слободан

Комисија за односе са вјерским заједницама:
Еркић Синиша
Топаловић Хасан
Мишић Марко
Илић Илија
Секулић Милада

Комисија за питања младих:
Милић Давор
Голијан Давор
Вуковић Невена
Пејановић Славиша
Мајсторовић Ивана

Комисија за спорт и културу:
Зорановић Миле
Краљевић Александар
Пајић Весна
Перендић Радован
Мајсторовић Саво

Комисија за послове из стамбене области:
Пајић Весна
Савић Милош
Гобељић Шевко
Жепинић Радомир
Бојанић Драган

Комисија за једнакост и равноправност полова:
Пајић Весна
Трампић Гордана
Вуковић Невена
Бошковић Срђан
Томић Давор

Koмисија за планирање и управљање локалним развојем:
Мирослав Краљевић
Горан Ђурић
Гордана Трампић
Александар Краљевић
Давор Милић
Жељко Лукић
Давор Голијан
Данка Милић Кезуновић
Десанка Николић
Илинка Нинић
Марија Тодоровић

Етички одбор:
Пајић Весна
Рељић Вуле
Илић Илија
Трампић Гордана
Ђурић Горан