Home » Uncategorized @sr » Oдлука о радном времену у дане празника

Oдлука о радном времену у дане празника

На основу члана 5. став (3) и члана 7. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 59. став (1) тачка 21) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број:9/17), члана 15 и 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20), наченик општине Власеница, д о н о с и:

 

 

О Д Л У К У

o одређивању предузећa, установа и других организација
који су дужни да раде у дане празника Републике Српске у мјесецу мају

 

У складу са Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07) као празници у мјесецу мају одређени су:

 

 • 1. мај 2024. и 2. мај 2024. године (Међународни празник рада),
 • 3. мај 2024. године (Велики петак– вјерски празник),
 • 5. мај 2024. године (дан Васкрса– вјерски празник),
 • 9. мај 2024. године (Дан побједе над фашизмом).

 

Члан 1.

 

У складу са чланом 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20) за вријеме празника, одређује се радно вријеме  занатско- предузетничким и трговинским објектима како слиједи:

 • 1. мај 2024. године- (Међународни празник рада) радно вријеме од 06.00 до 12.00 часова,
 • 2. мај 2024. године- (Међународни празник рада) радно вријеме од 06.00 до 18.00 часова,
 • 3. мај 2024. године (Велики петак) од 06.00 до 18.00 часова,
 • 5. мај 2024. године (дан Васкрса) нерадни дан,
 • 9. мај 2024. године- (Дан побједе над фашизмом) радно вријеме од 06.00 до 12.00 часова.

 

Члан 2.

У складу са чланом 15. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20) за вријеме васкршњих празника све угоститељске радње могу да раде:

 

 • 3. мај 2024. године у времену од 06.00 до 02.00 сата,
 • 4. мај 2024. године у времену од 06.00 до 02.00 сата,
 • 5. мај 2024. године у времену од 06.00 до 02.00 сата.

 

Члан 3.

 Ради задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

 1. Дом здравља у времену 00.00 до 24.00 часа са организованом хитном службом,
 2. Комунално предузеће- континуирана испорука воде и одвоз смеће- дежурство,
 3. Ветеринарска амбуланта „Нова“ и Ветеринарска станица Власеница (дежурство или приправност)- видљиво истакнуто на објекту.

Ради задовољења неопходних потреба грађана, у дане празника могу да раде и:

 1. Аутобуска станица и јавни превоз путника у складу са редовним редом вожње
 2. Бензинске пумпе са редовним радним временом.
 3. Апотеке на подручју општине Власеница у времену од 07.00- 14.00 часова.

 

Члан 4.

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција општине Власеница у складу са својим овлаштењима.

 

Број: 02-014-242/24                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 25.04.2024. године                                                      Мирослав Краљевић

На основу члана 5. став (3) и члана 7. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 43/07), члана 59. став (1) тачка 21) Закона  о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број:9/17), члана 15 и 29.а. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско- предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20), наченик општине Власеница, д о н о с и:     О Д Л У К У o одређивању предузећa,…

Review Overview

User Rating: Be the first one !