Home » Скупштински документи

Скупштински документи

Документа:

Статут
Пословник о раду Скупштине општине
Етички кодекс

За службене гласнике из претходних година пошаљите упит на info@opstinavlasenica.org

Службени гласници општине:

2020

Сл. гл. број 01_2020
Сл. гл. број 02_2020
Сл. гл. број 03_2020
Сл. гл. број 04_2020
Сл. гл. број 05_2020
Сл. гл. број 06_2020
Сл. гл. број 07_2020
Сл. гл. број 08_2020
Сл. гл. број 09_2020
Сл. гл. број 10_2020
Сл. гл. број 11_2020
Сл. гл. број 12_2020

2019

Сл. гл. број 01_2019
Сл. гл. број 02_2019
Сл. гл. број 03_2019
Сл. гл. број 04_2019
Сл. гл. број 05_2019
Сл. гл. број 06 2019
Сл. гл. број 07_2019
Сл. гл. број 08_2019

2018
Сл. гл. број 01_2018
Сл. гл. број 02_2018
Сл. гл. број 03_2018
Сл. гл. број 04_2018
Сл. гл. број 05_2018
Сл. гл. број 06_2018
Сл. гл. број 07_2018
Сл. гл. број 08_2018
Сл. гл. број 09_2018
Сл. гл. број 10_2018
Сл. гл. број 11_2018
Сл. гл. број 12_2018
Сл. гл. број 13_2018

2017
Сл.гл. број 01_2017
Сл.гл. број 02_2017
Сл.гл. број 03_2017
Сл.гл. број 04_2017
Сл.гл. број 05_2017
Сл.гл. број 06_2017
Сл.гл. број 07_2017
Сл.гл. број 08_2017
Сл.гл. број 09_2017
Сл.гл. број 10_2017
Сл.гл. број 11_2017
Сл.гл. број 12_2017
Сл.гл. број 13_2017
Сл.гл. број 14_2017
Сл.гл. број 15_2017
Сл.гл. број 16_2017
Сл.гл. број 17_2017
Сл.гл. број 18_2017