Задње објављено
Home » Инвестирајте у Власеницу

Инвестирајте у Власеницу

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ВЛАСЕНИЦУ?

Грађевинске парцеле у greenfield Индустријској зони „Кула-Зебан“ по повољној цијени на атрактивном геостратешком положају у близини тромеђе Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине и три пословне зоне за greenfield и brownfield инвестиције. Општина Власеница потенцијалним инвеститорима нуди 37,13 ha земљишта у оквиру Индустријске зоне „Кула – Зебан“, затим 8,34 ha у greenfield пословној зони и 10,31 ha у двије brownfield пословне зоне по изузетно повољној цијени грађевинског земљишта са доступном инфраструктуром за покретање производње у областима: дрвопрерађивачке, текстилне, металне, прехрамбене, производње обуће и друге индустријске производње. Зоне су, преко магистралних путева, повезане са Паневропским коридорима X и Vc и преко њих с тржиштем Европске уније, средње и јужне Европе и Јадранским морем, уз ниске трошкове транспорта. Изузетан неискориштени природни потенцијал за инвестирање у пољопривреду, дрвопрераду, обновљиве изворе енергије и туризам Власеница посједује изузетна природна богатства: 5.600 ha пољопривредног земљишта за улагања у агри сектор, нарочито у ланце вриједности воћа, поврћа, млијека и меса и месних прерађевина, 13.582 ha шуме за улагање у дрвопрераду, велике количине питке воде за производњу флаширане воде, хидроенергетски потенцијал и снагу вјетра за производњу обновљивих извора енергије и одличне услове за улагање у сектор туризма.

  • Власеница с оближњим општинама источне Рeпублике Српске и Босне и Херцеговине пречника 75 km чини регион који заузима 1. мјесто у производњи јагодичастог воћа, краставца, купуса, паприке и кромпира у односу на укупну производњу у Републици Српској. Власеница је међу 8 водећих локација у производњи малине у Републици Српској, за коју је БИХ високо рангирана на свјетској листи земаља произвођача малине (11. позиција) са просјечном тржишном цијеном која је у БИХ најнижа међу 10 земаља са највећом производњом овог воћа.
  • Густе, високе шуме највишег квалитета (јавор, буква, храст, граб) и традиција са просјечном годишњом сјечом од преко 22.000 м3 и искуство у дрвопреради као основа за примјену модерних начина производње отвара огромне могућности за инвестирање у дрвни сектор.
  • Процијењени хидроенергетски потенцијал на више од 60 GWh и могућност акумулисања више од 100 милиона м3 воде чине одличне услове за градњу мини – хидроелектрана. Позиција Власенице на климатској преломници хладних планинских и топлијих ваздушних маса које допиру долинама ријека чини ово подручје изузетно вјетровитим и погодним за изградњу вјетроелектрана.
  • Богатство и разноликост биљног и животињског свијета, ријеке ове регије које припадају првој и другој категорији по чистоћи и квалитету вода и историјски споменици чине Власеницу атрактивном дестинацијом за зимски, авантуристички, спортски, здравствени и излетничко – рекреативни туризам, лов и риболов с могућностима улагања у туристичку инфраструктуру.

Проактивна општинска администрација посвећена инвеститору
Инвеститорима смо обезбиједили стручну помоћ запослених у Општинској управи и општинским јавним предузећима за све поступке који су везани за покретање и вођење пословања, те прибављање осталих сагласности и дозвола. Увели смо брзу процедуру за издавање рјешења за обављање предузетничке дјелатности, која траје један дан. Комуналне накнаде и таксе у Власеници су међу најнижим у Републици Српској, уз предвиђене олакшице – 0,1% – стопа пореза на непокретности.

Инвестициони профил Власеница

Инвестициони профил Власеница ЕNGL