Home » Привредни субјекти

Привредни субјекти

ЗНАЧАЈНИ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ У ОПШТИНИ ВЛАСЕНИЦА

  Компанија Дјелатност Контакт  
МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА „АЛПРО“ а.д. Власеница

http://www.alpro-vl.com/

 

Прерада алуминијума, производња алуминијских профила +387 (0)56 733720

 

 

 

„БХ АЛУМИНИУМ“ д.о.о. Власеница

http://www.alpro-vl.com/

 

Трговина на велико робом од метала, инсталационим материјалом +387 (0)56 733040

 

 

 

ДРВНА ИНДУСТРИЈА „БУКОМ-ПРОМ“ д.о.о. Власеница

http://www.bukom-prom.com/

 

Производња намјештаја, производња резане грађе, импрегнација дрвета +387 (0)56 765205

 

„ЕKОПЛАСТ“ д.о.о. Власеница

 

Производња намјештаја за пословне и продајне просторе  

 

„ИВЕKС ЕXПОРТ – ИМПОРТ“ д.о.о. Власеница

http://www.ivex.biz/

 

Производња резане грађе, импрегнација дрвета  

+387 (0)56 733198

 

„КАРАУЛА“ д.о.о. Власеница

 

Производња резане грађе, импрегнација дрвета  

 

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА „НОВИ ЕЛАСТИК“ а.д. Власеница

http://www.novielastik.com/

 

Производња осталих техничких и индустријских текстилних производа +387 (0) 56733251

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ

 

„КОРОНА“ д.о.о. Власеница

 

Велепродаја и малопродаја електроматеријала, опреме и расвјетних тијела, пројектовање и извођење електрорадова  

 

 

 

ТРГОВИНА „САВКОМ“ д.о.о. Власеница

 

Трговина на велико житарицама, сировим дуваном, сјемењем и храном за животиње +387 (0)56 710410
„ЕРМИКО“ д.о.о. Власеница

 

Унутрашња и спољна трговина