Home » Предсједник СО

Предсједник СО

Предсједник Скупштине општине: Горан Ђурић
Тел: 056/490-090
Фаx: 056/734-830

 

Надлежности:

Предсједник Скупштине општине заступа и представља Скупштину општине,сазива сједнице Скупштине општине и њима предсједава, потписује акта које доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене законом,Статутом, Пословником о раду Скупштине и другим актима Скупштине општине.