Home » A test strana

A test strana

Објаве

Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Резултати општих избора 2022 година

  У прилогу су резултати општих избора за народну скупштину Републике Српске.   Народна скупштина
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Резултати општих избора 2022 година

  У прилогу су резултати општих избора за представнички дом парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Представнички дом парламентарне скупштине БиХ
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Резултати општих избора 2022 година

  У прилогу су резултати општих избора за предсједништво Босне и Херцеговине. Предсједништво
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Резултати општих избора 2022 година

  У прилогу су резултати избора за предсједника Републике Српске.   Предсједник РС
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Позив политичким субјектима

  У прилогу је позив свим овјереним политичким субјектима за учешће на општим изборима 2022 за основну изборну јединицу 103...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању тима за отварање врећа

У прилогу је документ Одлука о именовању тима за отварање врећа и бројање гласачких листића.   Тим за отварање врећа...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК Власеница: Одлука о именовању тима за отварање врећа

  У прилогу је документ Одлука о именовању тима за отварање врећа и бројање гласачких листића.   Тим за отварање...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању тима за отварање врећа

  У прилогу је документ Одлука о именовању тима за отварање врећа и бројање гласачких листића.   Тим за отварање...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Извјештај за одзив до 19 часова

Извјештај за одзив до 19 часова.    
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о измјени и допуни Одлуке

  У прилогу је Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању бирачких одбора. Измјена Одлуке
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о измјени и допуни одлуке о именовању Бирачког одбора

У прилогу је документ.     Измјена одлуке о именовању БО
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о измјени одлуке о именовању Бирачког одбора

У прилогу је документ.   Измјена Одлуке о именовању БО
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

  У прилогу је пречишћен текст Одлуке о именовању бирачких одбора.   Пречишћен текст Одлуке
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању тима за пријем материјала

  У прилогу је документ: Одлука о именовању тима за пријем материјала
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању савјетодавца

У прилогу је документ:   Одлука о именовању савјетодавца
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању координатора

У прилогу је документ: Одлука о именовању координатора
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању администратора

У прилогу је документ:   Одлука о именовању администратора
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о измјени одлуке о именовању Бирачког одбора

У прилогу је документ:   Измјена одлуке о именовању БО
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о исправци грешке

  У прилогу је документ:   Одлука о исправци грешке
Read More
Друштво Избори

ОИК Власеница: Усвојен план рада Мобилног тима 1, 2 и 3

У прилогу су документи:   План рада Мобилног тима 1 План рада Мобилни тим 2 План рада Мобилни тим 3...
Read More
1 2 3
Документи