Home » A test strana

A test strana

Објаве

Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: ОДОБРЕНИ АКРЕДИТОВАНИ ПОСМАТРАЧИ ЗА 6 ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

  Општинска изборна комисија општине Власеница одобрила је захтјеве за акредитовање посматрача за шест политичких субјеката. У прилогу су документи....
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: УТВРЂЕН ДОПУНСКИ РЕЗЕРВНИ СПИСАК

Општинска изборна комисија општине Власеница, саставила је допунски резервни списак квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за отварање...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одобрено акредитовање посматрача за три политичка субјекта

  Општинска изборна комисија општине Власеница, на сједници одржаној 14.09.2022. године донијела  је Одлуку о акредитовању посматрача. У прилозима су...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању референата за унос изборних резултата

Општинска изборна комисија општине Власеница, на сједници одржаној 13.09.2022. године, доноси Одлуку од именовању референата за унос изборних резултата. У ...
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању супервизора изборних резултата

Општинска изборна комисија општине Власеница, на сједници одржаној 13.09.2022. године, доноси Одлуку о именовању супервизора изборних резултата. У прилогу је...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о одређивању локација бирачких мјеста

Општинска изборна комисија општине Власеница на сједници одржаној 13.09.2022. године доноси Одлуку о одређивању бирачких мјеста. У прилогу је документ....
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Измјена и допуна одлуке о именовању БИО

Општинска изборна комисија општине Власеница доноси одлуку о измјени и допуни одлуке о именовању бирачких одбора. У прилогу је документ....
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

OИК ВЛАСЕНИЦА: ДОПУНСКИ РЕЗЕРВНИ СПИСАК

  Општинска изборна комисија општине Власеница саставила је допунски резервни списак квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима за...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БРОЈА МОБИЛНИХ ТИМОВА

Општинска изборна комисија општине Власеница доноси Одлука о броју мобилних тимова .
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Позив ПС за доставу приједлога чланова мобилних тимова

Општинска изборна комисија општине Власеница позива политичке субјекте да доставе приједлоге  чланова мобилних тимова. У прилогу су потребни документи. Позив...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА О АКРЕДИТОВАЊУ ПОСМАТРАЧА

  Општинска изборна комисија Општине Власеница обавјештава политичке субјекте да поднесу Захтјев за акредитацију посматрача за посматрање рада Општинске изборне...
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању Бирачких одбора и план обуке

У прилозима је план обуке за чланове бирачких одбора, као и Одлука о именовању Бирачких одбора. ПЛАН ОБУКЕ ОДЛУКА О...
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о именовању Мобилног тима за узимање изјава и план обиласка бирача са посебним потребама

  У прилозима су детаљније информације.   Одлука о именовању Мобилног тима за узимање изјава План обиласка бирача са посебним...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одржан јавни поступак додјеле мјеста у бирачким одборима

Окончан јавни поступак додјеле позиција у бирачким одборима политичким субјектима, у изборној јединици 103, Власеница. У прилозима су детаљније информације:...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК Власеница: Позив политичким субјектима за додјелу мјеста у бирачким мјестима

Позив свим политичким субјектима, овјереним за учешће на Општим изборима 2022. године, у Основној изборној јединици 103, Власеница. Детаљније у...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Одлука о одређивању бирачких мјеста

Општинска изборна комисија доноси Одлуку о одређивању бирачких мјеста, у основој изборној јединици 103, Власеница. Одлуку можете преузети у прилогу:...
Read More
Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: Рјешење о именовању контролора и резервни списак

Општинска изборна комисија  Власеница доноси рјешење о именовању контролора изборних резултата, као и резервни списак квалификованих особа за именовање чланова...
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: ОБАВЈЕШТЕЊЕ БИРАЧИМА

  Обавјештење бирачима
Read More
Uncategorized @sr Друштво Избори

ОИК ВЛАСЕНИЦА: ПРИВРЕМЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Општинска изборна комисија општине Власеница објављује привремени бирачки списак за опште изборе 2022. године. 103B001 OСНОВНА ШКОЛА 103B002 ОБДАНИШТЕ 103B003...
Read More
Uncategorized @sr Избори

ОИК Власеница: ОДЛУКА

Општинска изборна комисија Власеница донијела је одлуку о одређивању два нова редовна бирачка мјеста, због великог броја бирача. У прилогу...
Read More
Документи