Home » Ауторска права и услови коришћења

Ауторска права и услови коришћења

Ауторска права – заштита интелектуалне својине

Садржаји објављени на страници www.opstinavlasenica.org су производ Општинске управе општине Власеница, а њихова сврха је обезбјеђивање директног приступа информацијама о програмима и услугама Општинске управе, као и према садржајима и услугама осталих институција од важности у животу општине Власеница
Питање заштите садржаја на овој Интернет-презентацији је покривено Законом о ауторском праву и сродним правима у БиХ. Обезбијеђене су додатне информације о идентитету извора сваке информације (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), са циљем забране репродукције материјала без писане дозволе.

Некомерцијална репродукција

Информације на овој Интернет-презентацији публиковане су са намјером да буду лако доступне за личну и некомерцијалну употребу и могу бити употријебљене – дјелимично или у цјелини – путем било којег средства, без накнаде или додатних одобрења од стране Општинске управе (само за личну и некомерцијалну употребу). Молимо Вас само за сљедеће:
– да приликом репродуковања задржите тачност података и
– да Општинску управу општине Власеница идентификујете као извор података.
ВАЖНА НАПОМЕНА: Репродукција коју направите не представља званичну верзију репродукованог материјала, нити је она била направљена са наклоношћу или намјером Општинске управе Власеница.

Комерцијална репродукција

Репродукција вишеструких копија садржаја ове презентације – у цјелини или у неком њеном дијелу – са сврхом комерцијалне редистрибуције је забрањена, осим с експлицитним писаним одобрењем Општинске управе општине Власеница.
Кроз процес издавања дозволе, Општинска управа омогућиће заинтересованим појединцима/организацијама приступ прецизним и најажурнијим верзијама информација, са циљем њихове комерцијалне редистрибуције. За све контакте везане за издавање дозволе о репродукцији материјала са www.opstinavlasenica.org  oбратите се на еmail:info@opstinavlasenica.org

Садржаји који су власништво трећих страна

Неки од садржаја (текст, рачунарски генерисана графика, статична слика, аудио- или видео-материјал), на www.opstinavlasenica.org су предмет заштите ауторских права, чуваних од стране појединаца/организација изван Општинске управе. Ово је посебно изражено код садржаја који су заједнички ажурирани од стране Општинске управе и неких од спољних организација, као дио заједничких ангажмана у објављивању информација/садржаја за грађанство.
У таквим случајевима могу се појавити извјесне рестрикције око репродукције тих садржаја или графичких материјала, те се може појавити потреба тражења дозволе за објављивање од носиоца ауторских права над дотичним материјалом.

Услови коришћења

Сви садржаји на www.opstinavlasenica.org било да су публиковани од стране Општинске управе општине Власеница или са Ваше стране, кроз интерактивне сервисе (info (on)line, дискусионе форуме, мале огласе, честа питања, препоруке, коментаре…), биће модерирани од стране надлежне(их) особа у Општинсој управи, са циљем филтрирања информација које пристижу на ову презентацију. Филтрирање вршимо са жељом да Вам обезбиједимо приступ искључиво коректним садржајима.

Да би садржаји били коректни, обавезни сте да приликом објављивања информација не чините сљедеће:
– публикујете, шаљете путем електронске поште, преносите или на било који други начин чините доступним било какав садржај који је незаконит, штетан, провокативан, нападан, узнемирујући, склон тортури, вулгаран, опсцен према било чијој приватности, пун мржње, расно, етнички или другачије усмјерен против појединца или организације;
– вријеђате мањине на било који начин;- вријеђате било коју особу или тијело, укључујући запослене у Општинској управи…;
– публикујете, шаљете електронском поштом, преносите или на било који други начин учините јавно доступним било који садржај, за који немате право да га учините доступним, под било којим законским или уговорним обавезама, којима можете бити везани (као што су интерне документације, питања власништва и питања пословних тајни које су сада или су биле доступне током Вашег запослења);
– публикујете, шаљете електронском поштом, преносите или на било који други начин учините јавно доступним било који садржај, који је предмет заштите ауторских права над патентом, трговачком марком или заштитним знаком, односно над било којим његовим дијелом;
– публикујете, шаљете електронском поштом, преносите или на било који други начин учините доступним неауторизовани рекламни материјал, промотивни материјал, шаљете нападну рекламну електронску пошту, писма типа „ланац среће“, осим на оним страницама презентације, које су посебно намијењене за ту употребу;
– инсталирате на сервер, шаљете електронском поштом, преносите или на други начин чините доступним материјале који садрже софтверске вирусе или било који други рачунарски код, податке или програме дизајниране да прекину рад, униште или лимитирају функционалност било којег софтвера на www.opstinavlasenica.org , или телекомуникационе опреме;
– намјерно или ненамјерно прекршите било који примјењив локални, ентитетски или закон на нивоу БиХ, у вези са овом презентацијом.