Задње објављено
Home » Индустријске и пословне зоне

Индустријске и пословне зоне

 1 Пословна зона „Брегови“ – greenfield
– површина 8,34 ha
– власништво општине Власеница
– диркетан излаз на магистрални пут М19.2
– могућност продаје / изнајмљивања укупне површине од 3,85 ha или дјељења зоне на мање површине
– могућност куповине и/или изнајмљивања земљишта у зони
– цијена продаје или изнајмљивања је 3,20КМ уз могућност продаје земљишта испод тршижне цијене у зависности од броја нових радних мјеста
– опремљена инфрастуктуром: вода, канализација, приступни пут
– простор на коме је планирана пословна зона је погодан за малу привреду и производне дјелатности (еколошки чисте технологије)
– тренутно нема посотјећих привредних субјеката у зони
2 Пословна зона у оквиру комеплкса „Нови еластик – ДИВ – Бирач“ – brownfield
– површина 8,63 ha
– власништво Владе Републике Српске
– зона је диркетно повезана са магистралним путевима М-19 и М-19.2
– могућност куповине предузећа ДИВ које се простире на 41.300 м² од чега фабрички круг заузима 31.900 м², а хале 9.400 м²
– могућност куповине и/или изнајмљивања земљишта у зони, као и куповине или изнајмљивања производних погона
-комплетна опремљеност инфраструктуром (ел. енергија, вода, канализација, расвјета, телекомуникације)
– приоритетни сектори за инвестирање у зону: дрвна индустрија, текстилна индустрија, метална индустрија
– у зони послује Шумско газдинство „Бирач“, АД „Нови Еластик“ и АД „ДИВ“
3 Пословна зона „Дрински корпус“  brownfield
– површина 1,68 ha
– власништво општине Власеница
– зона је диркетно повезана са магистралним путем М-19 (Београд – Сарајево)
– могућност продаје / изнајмљивања објекта бруто површине 200м² и земљишта укупне површине од 0,92 ha
– могућност куповине и/или изнајмљивања земљишта у зони
– цијена продаје или изнајмљивања је 3,20КМ уз могућност продаје земљишта испод тршижне цијене у зависности од броја нових радних мјеста
– комплетна опремљеност инфраструктуром (ел. енергија, вода, канализација, расвјета, телекомуникације, приступни путеви)
– прсотор на коме је планирана пословна зона погодан је за складишта, трговинску и услужну дјелатност
– тренутно нема постојећих привредних субјеката у зони
За све пословне зоне израђен је просторни и урбанистички план. Документација потребна за инвестирањеу у зону и ко је издаје:
– Локацијски услови (Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове општине Власеница)
– Грађевинска дозвола  (Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове општине Власеница)
– Рјешење о регистрацији (Привредни суд у Источном Сарајеву, одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Власеница)

Индустријска зона „Кула – Зебан“ – greenfield

 • – Површина  37,13 ha,могућност спајања парцела и укупно проширење до 100 ha;
  – власништво општине Власеница;
  – налази се на 300m сјеврено од урбаног подручја насеља Власеница;
  – са запдне стране везана је асфалтираним локалним путем дужине 300m на магистралне путеве М-19 (Београд – Сарајево) и М-19.2 (Власеница – Тузла – Орашје);
  – зона је планирана по систему „за непознатог инвеститора“ са могућностима модуларне и фазне изградње објеката;
  – предвиђена је изградња 44 производна објекта, површина 2.000 до 10.000 м² на којима ће се реализовати предузетничке дјелатности а овакве парцеле могу се објединјавати до нивоа урбанистичких блокова;
  – постоји могућност куповине и/или изнајмљивања земљишта у зони;
  – цијена продаје  је 3,20КМ уз могућност продаје земљишта испод тршижне цијене у зависности од броја нових радних мјеста;
  – опремљеност инфтаструктуром: приступни пут;
  – простор обухвата регулационог плана индустријске зоне „Кула – Зебан“ намијењен је за развој радне зоне са заступљеним производним дјелатностима, малом привредом, индустријом, те сличним дјелатностима;
  – у оквиру зоне могу се градити разноврсни пословни објекти – производни, индустријски, прерађивачки, складишни и трговачки, отворена складишта и стоваришта и слични предузетнички објекти;
  – тренутно нема привредних субјеката који послују у зони;