Home » Подстицаји

Подстицаји

Редни бројНазив подстицајаВрстаЦиљСлужба која проводи процедуруНа снази од
1Подстицај за подизање нових и проширивање постојећих засада јагодичастог воћаГрантПовећање капацитета пољопривредних произвођача, стварање повољних услова за самозапошљавањеОпштина Власеница12.4.2017.
2Подстицај за набавку садног материјала за подизање вишегодишњих воћних засада (јабуке, шљиве, крушке и трешњеГрантПовећање капацитета пољопривредних произвођачаОпштина Власеница12.4.2017.
3Подстицај за развој повртларске производњеГрантПовећање капацитета пољопривредних произвођачаОпштина Власеница12.4.2017.
4Подстицај за развој овчарстваГрантРазвој сточарства и стварање услова за самозапошљавањеОпштина Власеница12.4.2017.
5Подстицај за набавку стеоних јуницаГрантРазвој сточарства и стварање услова за самозапошљавањеОпштина ВласеницаНЕАКТИВАН
6Подстицај за набавку пчелињих друштава и репроматеријалаГрантУнапређење пчеларске производњеОпштина Власеница12.04.2017.
7Подстицај за агрохемијску анализу земљишта и фитопатолошку контролу биљних болестиГрантУвођење савремених технологија у пољопривредној производњиОпштина ВласеницаНЕАКТИВАН
8Подршка стручном усавршавању пољопривредних произвођачаТехничка подршкаЕдукација пољопривредних произвођачаОпштина Власеница12.4.2017.
9Подстицајна средства за мала и средња предузећаГрантПовећање привредне активности и отварање нових радних мјестаОпштина Власеницан/а
10Гарантни фондКредитПовећање привредне активности и отварање нових радних мјестаГрантни одобр Нерда (општина има сталног представника у ГО)1.1.2008.
11Ослобађање за плаћање комуналне таксеОслобађање од плаћањаСтимулисање привредне активностиОпштина Власеница19.5.2012.
12Плаћање на рате накнаде за уређење градског грађевинског земљиштаПлаћање на ратеСтимулисање изградње и развоја општинеОпштина Власеница12.11.2009.
13Плаћање на рате накнаде по основу погодности природног земљиштаПлаћање на ратеСтимулисање изградње и развоја општинеОпштина Власеница12.11.2009.