Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине у понедјељак, 29. октобра

Сједница Скупштине општине у понедјељак, 29. октобра

Дана 29.10.2018. године (понедјељак) у 10:00 часова одржаће се 17. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом:

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 16. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 19.07.2018. године
2. Одборничка питања и одговори
3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за период 01.01. – 30.06.2018. године
4. Нацрт ребаланса буџета општине Власеница за 2018. годину
5. Нацрт буџета општине Власеница за 2019. годину
6. Приједлог Одлуке о заштити изворишта Грабовица
7. Приједлог Одлуке о усвајању Програма санитарне заштите изворишта „Грабовица“ општине Власеница, у коначној верзији
8. Приједлог Одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање 2 (два) члана Општинске изборне комисије Власеница
9. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за провођење поступка за именовање 2 (два) члана Општинске изборне комисије Власеница
10. Приједлог Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница
11. Приједлог Одлуке о именовању   вршиоца дужности директора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница
12. Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова обрачунатих у поступку легализације бесправно изграђених индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено – пословних објеката на подручју општине Власеница
13. Разматрање Информације о реализацији Годишњег програма рада ОШ „Вук Караџић“ Власеница  на крају школске 2017/2018. године
14. Разматрање Информације о резултатима васпитно образовног рада СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница за школску 2017/2018. годину
15. Разматрање Информације о стању малољетничке делинквенције и насиља у породици на подручју општине Власеница за 2018. годину
16. Текућа питања

Дана 29.10.2018. године (понедјељак) у 10:00 часова одржаће се 17. редовна сједница Скупштине општине Власеница, са сљедећим дневним редом: 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 16. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 19.07.2018. године 2. Одборничка питања и одговори 3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница за период 01.01. - 30.06.2018. године 4. Нацрт ребаланса буџета општине Власеница за 2018. годину 5. Нацрт буџета општине Власеница за 2019. годину 6. Приједлог Одлуке о заштити изворишта Грабовица 7. Приједлог Одлуке о усвајању Програма санитарне заштите изворишта „Грабовица“ општине Власеница, у коначној верзији 8. Приједлог Одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање…

Review Overview

User Rating: Be the first one !