Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за развој бизниса маргинализованих група

Јавни позив за развој бизниса маргинализованих група

Општина Власеница расписује Јавни позив у оквиру имплементације USAID-ovog Програма подршке заштити људских права (INSPIRE) на подручју општине Власеница као партнерске јединице локалне самоуправе. Јавни позив ce расписује на темељу Предузетничког фонда за маргинализоване групе жена и припаднике других маргинализованих група, насталог удруженим средствима Општине Власеница и USAID/INSPIRE-a.

На конкурсу могу учествовати заинтересирани апликанти, појединачно или у групи, који се у моменту подношења пријаве не могу окарактерисати као предузетници односно власници регистрираног бизниса и нису то никада били. Пријаве могу поднијети пунољетне особе, с пребивалиштем на подручју општине Власеница, које имају пословну идеју и желе је реализовати кроз започињање властитог пословног подухвата на подручју општине Власеница.

Јавни позив се расписује за подршку развоју бизниса  маргинализованих група жена и припадника других маргинализованих група и то:

  1. жртве насиља,
  2. незапослене особе до 35 година,
  3. самохрани родитељи,
  4. дугорочно незапослени не узимајући у обзир године старости,
  5. особе са инвалидитетом или с дјететом са инвалидитетом,
  6. особе из руалних средина, те
  7. особе које су на неки други начин маргинализоване.

Цијели текст јавног позива са условима за добијање подстицаја je  објављен на веб страници www.opstinavlasenica.org  и огласној табли Oпштине, а исти остаје отворен  до 13.11.2023. године.

 За све додатне информације контакт телефон је 056 490 085.

Јавни позив .pdf
Пријавни образац .docx