Задње објављено
Home » Друштво » Обавјештење Пореске управе

Обавјештење Пореске управе

Пореска управа Републике Српске је, у оквиру имплементације новог Интегрисаног информационог система, пустила у рад нову функционалност којом је омогућено аутоматско креирање опомена и за подношење пореских пријава, за шта до сада није постојала могућност.

Ово је свакако још један важан корак у процесу аутоматизације у Пореској управи Републике Српске, али и још један начин да све пореске обвезнике доведемо у равноправан положај, користећи све предности које пружа нови Интегрисани информациони систем, који имплементирамо.

Наиме, нови Интегрисани информациони сиситем је до сада омогућавао креирање опомена за плаћање доспјелих пореских обавеза, али је његовом даљом имплементацијом омогућена и ова нова функционалност, која ће додатно аутоматизовати, убрзати и унаприједити рад Пореске управе Републике Српске. Дакле, опомене ће убудуће бити креиране редовно, а према унапријед утврђеном плану креирања. Ова нова, али и досадашње функционалности потврђују да нам имплементација новог Интегрисаног информационог сиситема у Пореској управи Републике Српске омогућава да велики дио интерних процеса у Управи аутоматизујемо и на тај начин преусмјеримо запослене на оне послове који дају значајније резултате.

Овим путем обавјештавамо пореске обвезнике да у случају било каквих неусклађености у евиденцијама, те нејасноћа или проблема у вези ових новина у раду Пореске управе РС могу да се обрате у њихову надлежну подручну јединицу Пореске управе Републике Српске, гдје ће им бити пружена адекватна појашњења или гдје ће бити отклоњене све евентуалне нејасноће.

Такође, овим путем позивамо пореске обвезнике у РС да на вријеме поднесу пореске пријаве и на тај начин избјегну опомене и санкције, јер ће против оних пореских обвезника који не поднесу пореске пријаве бити покренути прекршајни поступци и изрицане санкције. Иначе, Законом о пореском поступку Рeпублике Српске прописано је да ће се новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ казнити за прекршај порески обвезник – правно лице ако не поднесе пореску пријаву или не поднесе пореску пријаву на начин и у року који је прописан пореским прописима, док ће се за такав прекршај физичко лице и предузетник казнити новчаном казном од 500 до 1.500 КМ.

Подсјећамо да Пореска управа Републике Српске почетком сваке године на својој интернет страници објављује „Порески календар“, којим су дефинисани рокови за подношење пореских пријава са циљем да се пореским обвезницима помогне у правовременом извршавању њихових пореских обавеза. На годишњем нивоу се поднесе, у просјеку, око 1,6 милиона пореских пријава укључујући пријаве за упис у Фискални регистар непокретности и пријаве које се односе на Јединствени систем за регистрацију, контролу и наплату доприноса.

 

Пореска управа Републике Српске је, у оквиру имплементације новог Интегрисаног информационог система, пустила у рад нову функционалност којом је омогућено аутоматско креирање опомена и за подношење пореских пријава, за шта до сада није постојала могућност. Ово је свакако још један важан корак у процесу аутоматизације у Пореској управи Републике Српске, али и још један начин да све пореске обвезнике доведемо у равноправан положај, користећи све предности које пружа нови Интегрисани информациони систем, који имплементирамо. Наиме, нови Интегрисани информациони сиситем је до сада омогућавао креирање опомена за плаћање доспјелих пореских обавеза, али је његовом даљом имплементацијом омогућена и ова нова функционалност,…

Review Overview

User Rating: Be the first one !