Home » Uncategorized @sr » Мјере за спречавање и сузбијање заразне болести изазване корона вирусом продужене до 2. новембра

Мјере за спречавање и сузбијање заразне болести изазване корона вирусом продужене до 2. новембра

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, командант штаба, доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и
служби на подручју општине Власеница

 

У циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразне болести изазване корона вирусом (Covid-19), те заштите и спасавања становништва:

 1. До 02.11.2020. године:

-забрањују се до сва јавна окупљања у групама већим од 50 особа,

-забрањује се коришћење наргиле

 1. Ограничава се рад до 02.11.2020. године од 06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00 часова:

– трговинама на велико,

– тржном центру и свим трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом,

– фитнес центрима и сличним облицима организовања,

– свим субјектима који обављају занатско-услужне дјелатности,

– пољопривредним апотекама.

 1. Ограничава се рад до 02.11.2020. године од 06,00 до 23,00 часа радним данима:

– угоститељским објектима за исхрану и пиће,

– субјектима који врше доставу хране, ако су регистровани за обављање те дјелатности.

 1. Ограничава се рад до 02.11.2020. године од 06,00 до 24,00 часа у дане викенда:

– угоститељским објектима за исхрану и пиће,

– субјектима који врше доставу хране, ако су регистровани за обављање те дјелатности.

 1. Дозвољава се – угоститељским објектима за исхрану и пиће извођење музике уживо и ангажовање ди-џејева и то у периоду до 23,00 часа радним данима, а до 24,00 часа у дане викенда у присуству до 50 лица и уз обавезно поштовање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 вируса.
 2. Субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача искључиво у погледу продаје њихових производа, ограничава се рад до 02.11.2020. године од 06,00 до 24,00 часа.
 3. До 02.11.2020. године:

-од 06,00 до 24,00 часа ограничавају се активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес,

– дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске.

 1.  Ограничава се рад до 12.010.2020. године од 05,00 до 15,00 часова сточној пијаци.
 2. Бензинске пумпе настављају да раде у досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад угоститељског дијела објекта до 24,00 часа, као и рад дијела за трговину прехрамбеном и непрехрамбеном робом од 06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до 12,00 часова.
 3.  Хотели и мотели могу пружати услуге смјештаја гостију без временског ограничења, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем од 06,00 до 24,00 часа.
 4.  Апотеке могу да раде сваким даном од 07,00 до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, снабдијевање лијековима и медицинским средствима вршиће се путем дежурства или приправности у најмање једној апотеци.
 5. Сви напријед наведени субјекти дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 6. Сви напријед наведени субјекти могу самостално вршити дезинфекцију пословних простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.
 7. Контролним органима је наложено да се непоштовање ових мјера кажњава у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Кривичним закоником Републике Српске.
 8. Општинска управа, јавна предузећа и установе организоваће свој рад како слиједи:

– на улазу у све службене просторије органа ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,

-онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,

– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање два метра, уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и

– контрола броја корисника услуга шалтер сале и матичних служби зависно од простора, одржавање физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.

 1. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове да у провођењу ове Наредбе обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 2. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из тачке 14. свакодневно ће извјештавати команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
 3.  Наредба број: 02-014-336/20-5 од 28.09.2020. године ставља се ван снаге.
 4. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Власеница“.

 

                                                                                                                            КОМАНДАНТ ШТАБА
Мирослав Краљевић

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, командант штаба, доноси:   Н А Р Е Д Б У о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на подручју општине Власеница…

Review Overview

User Rating: Be the first one !