Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине 11. фебруара

Сједница Скупштине општине 11. фебруара

У четвртак, 11. фебруара 2021. године, у великом амфитеатру Пољопривредног факултета у Власеници, биће одржана 1. редовна сједница Скупштине општине Власеница са почетком у 10.00 часова. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извода записника  са  Конститутивне сједнице Скупштине општине  Власеница, одржане дана 29.12.2020. године
 2. Разматрање и усвајање Извода записника са посебне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 29.12.2020. године
 3. Одборничка питања и одговори
 4. Приједлог Програма рада Скупштине општине Власеница за 2021. годину
 5. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину
 6. Разматрање Плана пословања ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница за 2021. годину
 7. Разматрање Плана пословања ЈКП „ Власеница“ д.о.о. Власеница за период 2021-2023. година
 8. Разматрање Извјештаја о раду  Скупштине општине Власеница за 2020. годину
 9. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника  Власеница за период од 01.01. до 31.12.2020. године
 10. Разматрање Извјештаја о раду заступника општине Власеница пред судовима за период од 01.01. до 31.12.2020. године
 11. Разматрање Извјештаја о раду Полицијске станице Власеница за 2020. годину
 12. Разматрање Информације о материјалном положају и здравственој заштити пензионера на подручју општине Власеница за 2020. годину
 13. Разматрање Информације о раду инспекцијских органа Општинске управе општине Власеница за 2020. годину
 14. Разматрање Информације о раду комуналне полиције на подручју општине Власеница за 2020. годину
 15. Разматрање Информације о стању борачко–инвалидске заштите на подручју општине Власеница за 2020. годину
 16. Приједлог Одлуке о куповини имовине стечајног дужника КП „Чистоћа“ а.д. – у стечају Власеница
 17. Приједлог Одлуке о утврђивању Листе стручњака за састав конкурсних комисија
 18. Приједлог Одлуке о успостављању „Одборничког сата“
 19. Приједлог Одлуке о именовању одборника за спровођење „Одборничког сата“
 20. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног  и  пословног простора на подручју општинe Власеница у 2020. години
 21. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за  2021. годину
 22. Приједлог Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за 2021. годину
 23. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за заштиту људских права, представке и притужбе грађана Скупштине општине Власеница
 24. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за једнакост и равноправност полова Скупштине општине Власеница
 25. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за мјесне заједнице и сарадњу с општинама и градовима Скупштине општине Власеница
 26. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за друштвени  надзор Скупштине општине Власеница
 27. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за заштиту околине, културног и природног насљеђа Скупштине општине Власеница
 28. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за односе са вјерским заједницама Скупштине општине Власеница
 29. Приједлог Одлуке о именовању  Комисије за борачка питања Скупштине општине Власеница
 30. Приједлог Одлуке о именовању  Комисије за питања младих Скупштине општине Власеница
 31. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за послове из стамбене области Скупштине општине Власеница
 32. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за спорт и културу Скупштине општине Власеница
 33. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за планирање и управљање локалним развојем Скупштине општине Власеница
 34. Приједлог Одлуке о именовању Етичког одбора Скупштине општине Власеницa
 35.  Текућа питања
У четвртак, 11. фебруара 2021. године, у великом амфитеатру Пољопривредног факултета у Власеници, биће одржана 1. редовна сједница Скупштине општине Власеница са почетком у 10.00 часова. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: Разматрање и усвајање Извода записника  са  Конститутивне сједнице Скупштине општине  Власеница, одржане дана 29.12.2020. године Разматрање и усвајање Извода записника са посебне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 29.12.2020. године Одборничка питања и одговори Приједлог Програма рада Скупштине општине Власеница за 2021. годину Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину Разматрање Плана пословања ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница за 2021. годину Разматрање Плана пословања ЈКП „ Власеница“…

Review Overview

User Rating: Be the first one !