Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за додјелу садница за подизање воћњака продужен до 31. октобра

Јавни позив за додјелу садница за подизање воћњака продужен до 31. октобра

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) начелник општине расписује:

Ј А В Н И    П О З И В

 

Општинска управа општине Власеница расписује Јавни позив за додјелу садница за подизање воћњака: шљиве (чачанка родна; стенлеј), јабуке (ајдаред; златни делишес), крушке (виљамовка; санта марија), трешње (бурлат), вишње (мараска), дуње и џанарике (руска џанарика жута и плава).


I ПРАВО УЧЕШЋА

Право на учешће у Јавном позиву имају особе са подручја општине Власеница који посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице, као и земљиште уступљено на кориштење или закуп.

II УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Подносилац захтјева треба да испуњава сљедеће услове:

 • Минималну површину за подизање воћњака од 0,1 xa.
 • Минималан број садница је 10 по сорти.
 • Саднице ће бити испоручене у пакетима од по 10 садница по сорти, те у складу са тим корисници се могу пријавити за број садница ( нпр. 10-20-30…-100…-200…-300).
 • Садња мора бити извршена у складу са агротехничким стандардима.
 • Мора се извршити основна и друга припрема земљишта за садњу.
 • Могућност наводњавања и да постоји одговарајући приступни пут до парцеле.
 • Учешће пољопривредног произвођача 1 КМ по садници уз услов да се доказ о уплати учешћа прилаже уз пријаву на јавни позив.

 

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Потребна документација за додјелу садница:

 1. Образац за пријаву на Јавни позив.
 2. Копија личне карте.
 3. Изјава о извршеним основним и другим припремама земљишта за садњу.
 4. Доказ о уплати учешћа.

  IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
                                                                                                                                                                                                            Јавни позив остаје отворен до 31.10.2023. године до 15.00 часова.

  Напомена:
  Општинска управа општине Власеница, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности обезбјеђује стручну помоћ у заснивању воћних засада.Трошкови садње и одржавања воћњака сносиће одабрани корисници.Обрасци захтјева за пријаву и Изјава о извршеним основним и другим припремама земљишта за садњу могу се преузети у општини Власеница, у канцеларији Одсјека за развој сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова.Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Одсјеку за развој Општине Власеница, или позивом на број телефона 056/490-085 сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова.
  Документацију предати на протокол у шалтер сали Општине Власеница.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

   

   

   

  Број: 02-014-495/23                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
  Датум:03.10.2023. годинe                                                        Мирослав Краљевић

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) начелник општине расписује: Ј А В Н И    П О З И В   Општинска управа општине Власеница расписује Јавни позив за додјелу садница за подизање воћњака: шљиве (чачанка родна; стенлеј), јабуке (ајдаред; златни делишес), крушке (виљамовка; санта марија), трешње (бурлат), вишње (мараска), дуње и џанарике (руска џанарика жута и плава). I ПРАВО УЧЕШЋА Право на учешће у Јавном позиву имају особе са подручја општине Власеница који посједују властито пољопривредно земљиште или њихови ужи чланови породице, као и земљиште уступљено на кориштење или…

Review Overview

User Rating: 0.49 ( 1 гласови)