Home » Привреда » Oбавјештење о дугорочном задужењу

Oбавјештење о дугорочном задужењу

На основу члана 62. став 4 Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14, 114/17, 131/20, 28/21 i 90/21), општина Власеница   о б ј а в љ у ј е

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
о дугорочном задужењу

На сједници Скупштине општине Власеница која ће се одржати 17.05.2024. године разматраће се Приједлог одлуке о дугорочном задужењу Општине Власеница.

Број: 02-014-248-1/24                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
29.04.2024. год.                                                                       Мирослав Краљевић
Власеница