Задње објављено
Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине у понедјељак, 18. фебруара

Сједница Скупштине општине у понедјељак, 18. фебруара

Дана 18.02.2019. године (понедјељак) са почетком у 10:00 часова одржаће се 20. Редовна сједница Скупштине општине Власеница са сљедећим дневним редом:

1. Извјештај Комисије за избор и именовање Скупштине општине Власеница

1.1.Давање   и потписивање свечане изјаве (заклетве) одборника Скупштине општине Власеница – Тодоровић Раде

2. Разматрање и усвајање Извода записника са 19. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 25.12.2018. године

3. Одборничка питања и одговори

4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене једног м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2018. године

5. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2019. годину

6. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског  земљишта за 2019. годину

7. Приједлог Одлуке о додјели пословног простора на кориштење Омладинској организацији „Власеница“

8. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница

9. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о формирању општинског штаба за ванредне ситуације

10. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу накнаде за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2019. годину

11. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу водних накнада за 2019. годину

12. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019. годину

13. Приједлог Одлуке о усвајању Плана кориштења средстава остварених по основу накнаде за експлоатацију шума за 2019. годину

14. Приједлог Одуке о продаји путничких моторних возила у власништву општине Власеница

15. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за питања младих Скупштине општине Власеница

16. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о именовању Комисије за заштиту људских права, представке и притужбе грађана Скупштине општине Власеница

17. Приједлог Одлуке о разрјешењу дужности чланова и предсједника Општинске изборне комисије општине Власеница

18. Приједлог Одлуке о именовању чланова и предсједника Општинске изборне комисије општине Власеница

19. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину

20. Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Власеница за 2018. годину

21. Разматрање Извјештаја о раду заступника општине Власеница пред судовима за период од 01.01. до 31.12.2018. године

22. Разматрање Извјештаја о раду Полицијске станице Власеница за 2018. годину

23. Разматрање Информације о материјалном положају и здравственој заштити пензионера на подручју општине Власеница за 2018. годину

24. Разматрање Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника Власеница за период од 01.01. до 31.12.12018. године

25. Разматрање Информације о газдовању у приватним шумама на подручју општине  Власеница за 2018.годину

26. Разматрање Информације о раду инспекцијских органа Општинске управе општине Власеница за 2018. годину

27. Разматрање Информације о раду комуналне полиције на подручју општине Власеница за 2018. годину

28. Разматрање Информације о стању у области физичке културе и спорта на подручју општине Власеница за 2018. годину

29. Текућа питања

Дана 18.02.2019. године (понедјељак) са почетком у 10:00 часова одржаће се 20. Редовна сједница Скупштине општине Власеница са сљедећим дневним редом: 1. Извјештај Комисије за избор и именовање Скупштине општине Власеница 1.1.Давање   и потписивање свечане изјаве (заклетве) одборника Скупштине општине Власеница – Тодоровић Раде 2. Разматрање и усвајање Извода записника са 19. Редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 25.12.2018. године 3. Одборничка питања и одговори 4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене једног м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2018. године 5. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2019. годину 6.…

Review Overview

User Rating: Be the first one !