Home » Друштво » Министарство управе и локалне самоуправе објавило позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација

Министарство управе и локалне самоуправе објавило позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске објавило је дана 05.06.2019. године у „Независним новинама“ и на сајту ресорног Mинистарства Јавни позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација.
Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима:
-грађанско друштво, људска права и права националних мањина, пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама, локални економски развој, пројекти јачања улоге мјесне заједнице, пројекти који доприносе развоју локалне самоуправе, пројекти који доприносе јачању капацитета органа јединице локалне самоуправе, пројекти који доприносе побољшању квалитета комуналних и других услуга из надлежности јединице локалне самоуправе, заштита од елементарних непогода на подручју јединице локалне самоуправе и едукација запослених у органима јединице локалне самоуправе.

Уз јавни позив су објављени општи и посебни  критерији  за додјелу средстава гранта, потребна документација те  попратни обрасци неопходни за аплицирање на исти.

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“. Исти је објављен и на сајту Министарства управе и локалне самоуправе.

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске објавило је дана 05.06.2019. године у „Независним новинама“ и на сајту ресорног Mинистарства Јавни позив за додјелу средстава гранта за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана и фондација. Право учествовања имају удружења и фондације регистроване у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која заступају или промовишу интересе Републике, односно јединице локалне самоуправе и јачају њен углед у сљедећим областима: -грађанско друштво, људска права и права националних мањина, пројекти који промовишу Републику и/или јединицу локалне самоуправе у европским интеграцијама, локални економски развој, пројекти јачања…

Review Overview

User Rating: Be the first one !