Home » Uncategorized @sr » Сједница Скупштине општине 17. фебруара

Сједница Скупштине општине 17. фебруара

Дана 17.02.2020. године (понедјељак) у 10.00 часова биће одржана 28. редовна сједница Скупштине општине Власеница. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 16.12.2019. године
 2. Разматрање и усвајање Извода записника са 4. посебне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 30.12.2019. године
 3. Одборничка питања и одговори
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2019. години
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2020. годину
 6. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2020. годину
 7. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину
 8. Разматрање Извјештаја о раду заступника општине Власеница пред судовима за период од 01.01 до 31.12.2019. године
 9. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Власеница за период од 01.01. до 31.12.2019. године
 10. Разматрање Извјештаја о раду Полицијске станице Власеница за 2019. годину
 11. 11.Разматрање Извјештаја о раду Скупштине општине Власеница за 2019. годину
 12. Разматрање Информације о материјалном положају и здравственој заштити пензионера на подручју општине Власеница за 2019. годину
 13. Разматрање Информације о газдовању у приватним шумама на подручју општине Власеница за 2019. годину
 14. Разматрање Информације о стању борачко – инвалидске заштите на подручју општине Власеница за 2019. годину
 15. Разматрање Информације о раду комуналне полиције на подручју општине Власеница за 2019. годину
 16. Разматрање Информације о раду инспекцијских органа Општинске управе Власеница за 2019. годину
 17. Разматрање Информације о стању и степену развоја занатства и мале привреде у општини Власеница за 2019. годину
 18. Текућа питања
Дана 17.02.2020. године (понедјељак) у 10.00 часова биће одржана 28. редовна сједница Скупштине општине Власеница. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: Разматрање и усвајање Извода записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 16.12.2019. године Разматрање и усвајање Извода записника са 4. посебне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 30.12.2019. године Одборничка питања и одговори Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Власеница у 2019. години Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2020. годину Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове…

Review Overview

User Rating: Be the first one !