Home » Uncategorized @sr » Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 59.став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 23. и 31. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“,број 9/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине Власеница, доноси:

 

Н А Р Е Д Б У

 

 1. Овом Наредбом прописују се мјере у циљу заштите становништа од “корона вируса“.
 2. Мјере из тачке 1. ове наредбе састоје се у сљедећем:

а) Забрана рада сљедећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 23.3.2020. године:

– угоститељским објектима свих категорија,
– дјечије и рачунарске играонице,
– свадбени салони,
– кладионице,

– фитнес центри и теретане.

б) Забрањује се рад у дане викенда – суботом и недјељом:

– тржним центрима,
– пијацама.

в) Ограничено радно вријеме до 18,00 часова сваким даном, сљедећим објектима:

 – тржним центрима
– свим осталим трговинским објектима.
– месаре и
– киосци.

г) Ограничено радно вријеме до 22,00 часа сваким даном, сљедећим објектима:

– пекаре (искључиво шалтерска продаја).

Рад у горе наведеним субјектима организовати уз предузимање сљедећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које могу истовремено улазити,
 • испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • Хотели и мотели – могу пружати услуге у свом простору за регистроване госте, а услуге пића и хране само за госте хотела и мотела;
 • Бензинске пумпе без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат – од 07,00 до 20,00 часова;
 • Апотеке без промјене радног времена, док пољопривредне апотеке и трговине сточном храном до 18,00 часова, уз предузимање сљедећих мјера:

-ограничен број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа која истовремено могу улазити,

-испред благајни означити и организовати размак купаца од најмање једног метра,

-у затвореном продајном простору, омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и мјере дезинфекције и повишене хигијене.

 1. Општинска управа и њене службе ће од понедјељка, 16.3.2020. године организовати свој рад како слиједи:

-у свим организационим јединицама Општинске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на радном мјесту, остала лица упутити на рад од куће или рад код куће;

-на улазу у све службене просторије Општинске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у Управи, онемогућити задржавање у просторијама Општинске управе и прављење дужих редова у затвореном простору;

-одржавати растојање између грађана у затвореним просторијама Управе од најмање један метар, уз предузимање мјере дезинфекције и повишене хигијене;

-у свим установама на нивоу општине, осим Дома здравља организовати минимални процес рада уз извршавање свих функција, остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбиједити исте мјере за ограничење броја улазака и задржавања у просторијама гдје се пружају услуге;

-све организационе јединице, општинске установе дужне су писано обавијестити Начелника и Општински штаб о предузетим мјерама до уторка, 17.3.2020. године најкасније до 10,00 часова.

 1. Задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности – Одсјек за инспекцијске послове и послове комуналне полиције за провођење ове наредбе и исти су обавезни да о извршењу задатака из наредбе редовно извјештавају Општински штаб за ванредне ситуације.
 2. Овом Наредбом ставља се ван снаге Наредба број: СЛ-1/20 од 14.3.2020. године.
 3. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у “Службеном гласнику општине Власеница“.

 

Број: СЛ-2/20
Датум: 16.3.2020. године

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                         Мирослав Краљевић,с.р.