Home » Општинска управа » Скупштина » Сједница Скупштине општине 21. октобра

Сједница Скупштине општине 21. октобра

Дана 21.10.2020. године биће одржана 32. редовна сједница Скупштине општине Власеница у великом амфитеатру Пољопривредног факултета у Власеници са почетком у 8.00 часова.

1. Разматрање и усвајање Извода записника са 31. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 28.07.2020. године

2. Одборничка питања и одговoри

3. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета општине Власеница за период 01.01-30.06.2020. године

4. Разматрање нацрта Буџета општине Власеница за 2021. годину

5. Разматрање Извјештајa одборника о спроведеним активностима за спровођење „Одборничког сата“ у мјесним заједницама општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2020. године

6. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница за школску 2019/2020. годину и Финансијског извјештај за 2019. годину

7. Приједлог Одлуке о допуни Пословника о раду Скупштине општине Власеница

8. Приједлог Одлуке о регулисању имовинско – правних односа на непокретности за потребе експропријације ради реконструкције раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању магистралних   путева  М- I 115 и М- II 506 (старе ознаке М19 и М19.2) на територији општине Власеница

9. Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Власеница

10. Приједлог Одлуке о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Власеница

11. Разматрање Информације о стању малољетничке деликвенције и насиља у породици на подручју општине Власеница за 2020. годину

12. Разматрање Информације о легализацији бесправно изграђених објеката на подручју општине Власеницa

13. Текућа питања

Дана 21.10.2020. године биће одржана 32. редовна сједница Скупштине општине Власеница у великом амфитеатру Пољопривредног факултета у Власеници са почетком у 8.00 часова. 1. Разматрање и усвајање Извода записника са 31. редовне сједнице Скупштине општине Власеница, одржане дана 28.07.2020. године 2. Одборничка питања и одговoри 3. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета општине Власеница за период 01.01-30.06.2020. године 4. Разматрање нацрта Буџета општине Власеница за 2021. годину 5. Разматрање Извјештајa одборника о спроведеним активностима за спровођење „Одборничког сата“ у мјесним заједницама општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2020. године 6. Разматрање Извјештаја о раду Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Први…

Review Overview

User Rating: Be the first one !