Home » Uncategorized @sr » Продужен Јавни позив за предају захтјева за додјелу моторних копачица са плугом до 27. новембра

Продужен Јавни позив за предају захтјева за додјелу моторних копачица са плугом до 27. новембра

У склопу пројекта „Промоција побољшане механизације за мале пољопривреднике 2020-2021 у општини Власеница“ и на основу Споразума закљученог између Општине Власеница и Каритас Швајцарске, број: 02-014-489/20 од 30.10.2020. године, којим су осигурана донаторска средства од стране Каритас Швајцарске 40%, Општине Власеница 40%, као и властитог учешћа корисника 20%, начелник општине Власеница расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за предају захтјева за додјелу моторних копачица са плугом, уз суфинансирање пројекта

 

I   ПРЕДМЕТ ДОДЈЕЛЕ И ПРАВО УЧЕШЋА

Предмет додјеле у оквиру овог јавног позива представља 20 моторних копачица са плугом. Право на учешће у пројекту имају незапослене особе и особе са минималним примањима, првенствено млади и жене са подручја општине Власеница, које посједују минимално 100 m2 под пластеничком производњом или засад јагодастог воћа на површини од минимално 1 дунума.

II  УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ МОТОРНИХ КОПАЧИЦА

Подносилац захтјева треба да испуњава слиједеће услове:

 1. да је незапослена особа или особа са минималним примањима,
 2. да има пријављено мјесто боравка у општини Власеница,
 3. да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената у општини Власеница  или ће покренути поступак уписа, а што ће потврдити овјереном изјавом да ће се уписати у Регистар пољопривредних газдинстава и клијената прије додјеле моторне копачице,
 4. да подносилац захтјева или члан уже породице има засновану производњу од минимално 100 m2 под пластеничком производњом или засад под јагодастим воћем на површини од најмање 1 дунума.
 5. да суфинансира 20% од набавне цијене моторне копачице са плугом,
 6. да у свом власништву не посједујуе моторну копачицу и да у посљедњих 5 година није учествовао у сличним пројектима суфинансирања набавке ситне механизације од било које друге организације или институције,
 7. да обавезно присуствује обуци о начину управљања и одржавања додијељених машина и опреме.

Даљњи критерији који могу имати утицаја на бодовање:

 • Дужина трајања незапослености
 • Број незапослених особа у домаћинству
 • Број дјеце или издржаваних чланова породице (нпр. особе с инвалидитетом и особе ≤18 или ≥65 година)
 • Жене носиоци домаћинства (самохране мајке)
 • Млади брачни парови до 30 година

Општина Власеница и Каритас Швајцарске су носиоци активности везаних за реализацију Пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ МОТОРНИХ КОПАЧИЦА

 • додатни бодови по основу припадности једној од доле наведених категорија:
 • подносилац захтјева незапослен (вријеме проведено на бироу за запошљавање), од 1-4 бода,

– од 0-3 год.                            1 бод,

– од 3-6 год.                            2 бода,

– од 6-10 год.                          3 бода,

– више од 10 год.                   4 бода,

– за сваког пунољетног незапосленог члана породице, који се налази на евиденцији незапослених особа Бироа за запошљавање – 1 бод,

–  за сваког издржаваног члана породице (незапослене особе које се не налазе  на евиденцији незапослених особа на Бироу за запошљавање -домаћице , дјеца, ученици и сл.) – 1 бод,

 • ако је подносилац млада особа животне доби до 35 година или жена – 5 бодова,
 • ако је подносилац захтјева самохрани родитељ – 2 бода
 • социјални аспект -нема примања – 7 бодова
 • социјални аспект-минимална примања по члану до 100,00 КМ – 6 бодова
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 200,00 КМ -5 бодова,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 250,00 КМ – 4 бода,
 • социјални аспект – минимална примања по члану домаћинства  до 300,00 КМ – 3 бода,
 • социјални аспект стање на терену: 0-4 бода.

Када кандидати при бодовању имају исти број бодова, предност ће имати  младе особе и жене.

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потребна документација за додјелу моторних копачица мора бити оригинална или овјерена:

 1. образац за пријаву на Јавни позив
 2. копија личне карте,
 3. овјерена кућна листа,
 4. доказ о незапослености кандидата издат од Бироа за запошљавање
 5. доказ о незапослености свих пунољетних чланова породице издат од Бироа за запошљавање или  неки други доказ о незапослености,
 6. потврда о висини примања запослених чланова домаћинства
 7. овјерена изјава да не посједује моторну копачицу у свом власништву,
 8. овјерена изјава да ће корисник подстицаја добијену моторну копачицу задржати у власништву најмање 2 године од потписивања Уговора,
 9. овјерена изјава да подносилац захтјева у посљедњих 5 година није остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке механизације од општине, министарства, хуманитарних и других организација,
 10. овјерена изјава да ће суфинансирати 20% од набавне цијене моторне копачице са пратећом опремом, те да ће обавезно присуствовати обуци о кориштењу и одржавању механизације.

V  ПРОЦЕДУРА ОДАБИРА КОРИСНИКА

Комисију за одабир крајњих корисника за додјелу моторних копачица са пратећом опремом путем суфинансирања чине: 1 представник „Каритас Швајцарске“ и 2 представника Општине Власеница.

Задатак Комисије за додјелу моторних копачица је:

 • преглед приспјелих пријава, провјера уписа у РПГ у надлежној служби евидентирање кандидата који испуњавају услове из Јавног позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, сачињавање листе крајњих корисника на основу утврђених критерија за бодовање те достављање Начелнику општине.

Сагласност на предложену ранг листу кандидата даје начелник општине Власеница и Каритас Швајцарске.

Ранг листа одабраних кандидата ће бити објављена на огласној табли Општине Власеница и службеној wеб страници Општине Власеница.

НАПОМЕНА:

Кандидати који остваре право на додјелу моторне копачице обавезни су присуствовати едукацији.

Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети у шалтер сали Општине Власеница и заједно са документацијом предати у затвореној коверти на протокол Општине Власеница са назнаком „За јавни позив за додјелу моторних копачица“. Јавни позив је објављен у средствима јавног информисања општине Власеница – wеb страници Oпштине Власеница www.opstinavlasenica.org и огласној табли Општине Власеница, а рок за подношење захтјева је до 20.11.2020. године до 15:00 часова.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Одсјека за развој, или на број телефона 056/490-159 сваким радним даном од 07:00-15:00 часова.

НАПОМЕНА: Јавни позив остаје отворен до 27.11.2020. године до 15:00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

У склопу пројекта „Промоција побољшане механизације за мале пољопривреднике 2020-2021 у општини Власеница“ и на основу Споразума закљученог између Општине Власеница и Каритас Швајцарске, број: 02-014-489/20 од 30.10.2020. године, којим су осигурана донаторска средства од стране Каритас Швајцарске 40%, Општине Власеница 40%, као и властитог учешћа корисника 20%, начелник општине Власеница расписује:   ЈАВНИ ПОЗИВ за предају захтјева за додјелу моторних копачица са плугом, уз суфинансирање пројекта   I   ПРЕДМЕТ ДОДЈЕЛЕ И ПРАВО УЧЕШЋА Предмет додјеле у оквиру овог јавног позива представља 20 моторних копачица са плугом. Право на учешће у пројекту имају незапослене особе и особе са минималним примањима,…

Review Overview

User Rating: Be the first one !