Home » Uncategorized @sr » Конститутивна сједница Скупштине општине у уторак, 29. децембра

Конститутивна сједница Скупштине општине у уторак, 29. децембра

У уторак, 29. децембра, у великом амфитеатру Пољопривредног факултета у Власеници, биће одржана Конститутивна сједница Скупштине општине Власеница са почетком у 8.00 часова. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред:

1. Избор Радног предсједништва Скупштине општине Власеница
2. Именовање Комисије за избор и именовање Скупштине општине Власеница
3. Извјештај  Комисије за избор и именовање са предлогом за потврду мандата новоизабраних  одборника
3.1. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Власеница
3.2. Полагање  и потписивање  Свечане  изјаве (заклетве) одборника  Скупштине општине  Власеница
4. Доношење Одлуке о утврђивању престанка функције замјенику начелника општине Власеница, због истека мандата
5. Доношење Одлуке о утврђивању престанка функције предсједнику Скупштине општине Власеница, због истека мандата
6. Избор предсједника Скупштине општине Власеница
7. Доношење Одлуке о утврђивању престанка функције потпредсједнику Скупштине општине Власеница, због истека мандата
8. Избор потпредсједника Скупштине општине Власеница
9. Доношење Одлуке о начину  примопредаје дужности  у случају  престанка мандата
10. Доношење  Одлуке о именовању Комисије  за примопредају дужности између предсједника, односно потпредсједника Скупштине општине Власеница
11. Именовање Комисије за буџет  и финансије Скупштине општине Власеница
12. Именовање Комисије за статутарна питања и прописе Скупштине општине Власеница
13. Доношење Одлуке о разрјешењу  секретара Скупштине  општине  Власеница, због  истека  мандата
14. Доношење Одлуке о именовању вршиоца  дужности  секретара  Скупштине општине  Власеница
15. Доношење Одлуке о разрјешењу начелника Одјељења  за  Општу управу Општинске  управе  општине Власеница, због истека  мандата
16. Доношење Одлуке о именовању вршиоца  дужности  начелника  Одјељења за Општу управу  Општинске  управе општине Власеница
17. Доношење Одлуке о разрјешењу начелника Одјељења за  просторно уређење и стамбено  комуналне послове Општинске управе општине Власеница, због истека мандата
18. Доношење Одлуке о  именовању  вршиоца дужности начелника  Одјељења за просторно уређење  и  стамбено  комуналне послове Општинске управе општине Власеница
19. Доношење Одлуке о разрјешењу начелника Одјељења за финансије Општинске управе општине Власеница, због истека мандата
20. Доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије  Општинске управе општине Власеница
21. Доношење Одлуке о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења  за   привреду и друштвене дјелатности Општинске управе  општине Власеница, због  истека  мандата
22. Доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене  дјелатности Општинске управе  општине Власеница

У уторак, 29. децембра, у великом амфитеатру Пољопривредног факултета у Власеници, биће одржана Конститутивна сједница Скупштине општине Власеница са почетком у 8.00 часова. За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: 1. Избор Радног предсједништва Скупштине општине Власеница 2. Именовање Комисије за избор и именовање Скупштине општине Власеница 3. Извјештај  Комисије за избор и именовање са предлогом за потврду мандата новоизабраних  одборника 3.1. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Власеница 3.2. Полагање  и потписивање  Свечане  изјаве (заклетве) одборника  Скупштине општине  Власеница 4. Доношење Одлуке о утврђивању престанка функције замјенику начелника општине Власеница, због истека мандата 5. Доношење Одлуке…

Review Overview

User Rating: Be the first one !