Home » Uncategorized @sr » ОИК Власеница – резултати избора за чланове савjета МЗ 2021

ОИК Власеница – резултати избора за чланове савjета МЗ 2021

Комплетни резултати избора у МЗ (pdf)

 

МЗ Власеница

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
АЋИМОВИЋ СТЕФАН ГРУПА ГРАЂАНА ВЛАСЕНИЦА 0 0 2 9
БЈЕЛАНОВИЋ САША ОО СНСД 0 8 7 4
ЂУРИЋ ГОРАН ОО СНСД 0 8 8 0
КЕЗУНОВИЋ НАДА ОО СНСД 0 7 2 2
ПАЈИЋ ВЕСНА ОО СНСД 0 8 2 0
ПОПОВИЋ МЛАДЕН ОО СНСД 0 8 6 2
СУСЛОВСКИ СОКОЛКА ОО СНСД 0 7 8 0
ТОМИЋ ДАВОР ОО СНСД 0 8 4 5

 

МЗ Бакићи

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ЈОВИЋ РАДИВОЈЕ ОО СНСД 0 0 1 7
СЛИЈЕПЧЕВИЋ МИЛАДА ОО СНСД 0 0 1 8
СЛИЈЕПЧЕВИЋ МИЛОВАН ОО СНСД 0 0 1 5
СЛИЈЕПЧЕВИЋ МИЉА ОО СНСД 0 0 1 5
СЛИЈЕПЧЕВИЋ СЛОБОДАН ОО СНСД 0 0 2 1

 

МЗ Доњи Залуковик

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
МАРИНКОВИЋ ДАЈАН ОО СНСД 0 0 9 1
МАРИНКОВИЋ ЖЕЉКО ОО СНСД 0 0 6 3
МАРИНКОВИЋ МИЛАДА ОО СНСД 0 0 4 0
НИКОЛИЋ ВЕРИЦА ОО СНСД 0 0 4 7
ТОМИЋ МИЈАТ ОО СНСД 0 0 9 0

 

МЗ Горњи Залуковик

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ЂУРИЋ ЗОРАН ОО СНСД 0 0 6 0
КОВАЧЕВИЋ РАДИША ОО СНСД 0 0 2 0
ЛОШИЋ ДРАГАНА ОО СНСД 0 0 1 2
МИЈАТОВИЋ РАДЕНКО ОО СНСД 0 0 2 6
ТОДОРОВИЋ ДАРА ОО СНСД 0 0 1 4

 

МЗ Церска

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
БАЛТИЋ ХАСИБ ОО СДА 0 0 1 5
ГОБЕЉИЋ САНЕЛА ОО СДА 0 0 1 7
ГОБЕЉИЋ ШЕВКО ОО СДА 0 0 2 3
КОРКУТОВИЋ ИЗЕТА ОО СДА 0 0 1 3
ОСМАНОВИЋ ГАЛИБ ОО СДА 0 0 2 2

 

МЗ Цикоте

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
БРКИЋ СТОЈАНКА ОО СНСД 0 0 4 3
БРКИЋ НИКОЛИЈА ОО СНСД 0 0 4 0
ДОШИЋ РАДЕНКО ОО СНСД 0 0 3 1
ДУРИЋ МЕНСУР ГРУПА ГРАЂАНА ЦИКОТЕ 0 0 1 2
ЂОКИЋ ЖИВКО ОО СНСД 0 0 6 5
РЕБИЋ МИТАР ОО СНСД 0 0 4 0

 

МЗ Грабовица

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ЂУРИЋ НАДА ОО СНСД 0 0 8 2
КЉЕШТАН САВО ОО СНСД 0 1 2 4
МРАКИЋ ОЛИВЕР ОО СНСД 0 0 9 9
МУЊИЋ МИТАР ОО СНСД 0 1 1 7
НИНИЋ БИЉАНА ОО СНСД 0 0 8 4

 

МЗ Градина

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ЕСМИЋ АЛЕНА ОО СДА 0 0 1 2
МУМИНОВИЋ ФАХИРА ОО СДА 0 0 0 6
РЕЏИЋ МИРЗЕТ ОО СДА 0 0 7 9
СМАЈИЋ САИДА ОО СДА 0 0 1 0
ШАХМАНОВИЋ ФИКРЕТ ОО СДА 0 0 0 7

 

МЗ Мишари

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ДАНИЛОВИЋ САНДРА ОО СНСД 0 0 9 2
ПАЈИЋ МИРОСЛАВ ОО СНСД 0 0 9 5
СТОЈИШИЋ АЛЕКСАНДАР ОО СНСД 0 0 9 9
СТОЈИШИЋ ГОРДАНА ОО СНСД 0 0 9 3
СТОЈИШИЋ ПРЕДРАГ ОО СНСД 0 0 9 7

 

МЗ Пискавице

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
БУНИЈЕВАЦ ПАВЛЕ ОО СНСД 0 0 2 9
ДУРИЋ АХМЕТ ОО СДА 0 0 5 5
ЗЕКИЋ АДИСА ОО СДА 0 0 5 8
КРСТИЋ БОЈАН ОО СНСД 0 0 3 1
КУЉАНЧИЋ МЕХМЕД ОО СДА 0 0 6 5
МАЈСТОРОВИЋ САВО ОО СНСД 0 0 4 7
ПАТКОВИЋ НИЗАМА ОО СДА 0 0 4 4
ПЕТРОВИЋ ДРАГИЦА ОО СНСД 0 0 2 9
РОНЧЕВИЋ ДРАГАНА ОО СНСД 0 0 2 9
ТОПАЛОВИЋ ХАСАН ОО СДА 0 0 4 7

 

МЗ Симићи

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ЂУРИЋ ЈЕВТО ОО СНСД 0 0 4 2
ЈОВАНОВИЋ СТАНА ОО СНСД 0 0 4 2
МАЛИШЕВИЋ ДРАГОМИР ОО СНСД 0 0 7 6
СТАНИМИРОВИЋ ЈЕРКО-БАРОН ОО СНСД 0 0 4 1
СТЕВАНОВИЋ СВЈЕТЛАНА ОО СНСД 0 0 5 3

 

МЗ Шадићи

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ИЛИНЧИЋ РАЈКО ОО СНСД 0 0 0 7
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛАДА ОО СНСД 0 0 0 3
ЛАЗАРЕВИЋ РАДОВАН ОО СНСД 0 0 0 3
МИШИЋ МИЛЕНКО ОО СНСД 0 0 0 3
МИШИЋ МИТРА ОО СНСД 0 0 0 2

 

МЗ Тишчино Врело

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ВУКИЧЕВИЋ ВЕЛИБОР ОО СНСД 0 0 2 8
ВУКИЧЕВИЋ СТАНИМИР ОО СНСД 0 0 2 9
ДОШИЋ КРИСТИНА ОО СНСД 0 0 2 3
ДОШИЋ СПАСОЈЕ ОО СНСД 0 0 2 2
РАДУЛОВИЋ СВЈЕТЛАНА ОО СНСД 0 0 2 7

 

МЗ Топлик

Кандидат Предлагач Број важећих гласова
ВАСКОВИЋ ГОРАН ОО СНСД 0 2 5 8
ДРАКУЛИЋ ТАЊА ОО СНСД 0 2 5 8
ЈАЊУШ ДЕЈАН ОО СНСД 0 3 0 0
КРАЉЕВИЋ СТАНИСЛАВ ОО СНСД 0 3 4 2
ЛУЛИЋ ЈАДРАНКА ОО СНСД 0 2 8 4