Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за остваривање права на премију за узгој и производњу пчела

Јавни позив за остваривање права на премију за узгој и производњу пчела

Општинска управа општине Власеница, расписује јавни позив за остваривање права на премију за узгој и производњу пчела. Право на подстицај имају сви пчелари који се баве пчеларством на подручју општине Власеница, а који су чланови удружења пчелара Власеница. Максималан број друштава на који се може остварити премија износи 30 друштава по кориснику.

Премија за узгој и производњу пчела остварује се на основу подношења захтјева у шалтер сали општине Власеница, уз који прилажу:
– копија личне карте;
– копија картице текућег рачуна;
– изјава о броју пчелињих друштава.

Рок за подношење захтјева је 31.05.2021. године. Комисија ће по достављеним захтјевима сачинити Записник са извјештајем за сваког појединачно, на основу кога ће се донијети одлука о додјели овог вида подстицаја.

Напомена:
Захтјеви се подносе у Општини Власеница у шалтер сали на шалтеру број 6 сваким радним даном од 7.00 до 14.30 часова. Детаљније информације могу се добити у општини Власеница, канцеларији бр. 20 сваким радним даном од 7.00 до 15.00 часова или на број телефона 056/490-087.