Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за додјелу садног материјала малине

Јавни позив за додјелу садног материјала малине

Начелник општине Власеница расписује Јавни позив физичким и правним лицима за додјелу садног материјала малине сорте микер и виламет. Право учешћа имају физичка и правна лица са подручја општине Власеница. Сврха Јавног позива јесте унапређење пољопривредне производње на подручју општине Власеница као и остварење других специфичних циљева:

  • оријентација пољопривредних произвођача ка робно-тржишној призводњи,
  • охрабривање пољопривредних произвођача за интензивирање производње и повећање постојећих капацитета,
  • стварање повољнијих услова за самозапошљавање потпунијим кориштењем властитих пољопривредних ресурса,
  • обезбјеђење повољнијих услова за повратак и опстанак на властитом газдинству у руралном подручју општине.

Подносилац пријаве треба да испуњава сљедеће услове:

  • да подиже засад минималне површине 1 дунум (1200 садница),
  • садња мора бити извршена у складу са агротехничким стандардима,
  • мора се извршити основна и друга припрема земљишта за садњу,
  • могућност наводњавања и да постоји одговрајући приступни пут до парцеле.

Јавни позив остаје отворен до 08.09.2021. године до 15:00 часова. Попуњен образац за пријаву заједно са документацијом предати у затвореној коверти на шалтер број 4 Центра за пружање услуга грађанима са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА МАЛИНЕ“.

Додатне информације могу се добити у одсјеку за развој општине Власеница канцеларија број 28 или путем телефона 056/490-159 сваким радним даном од 7 до 15 часова.

Документи за преузимање:

Јавни позива за додјелу садног материјала малине

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ