Home » Општинска управа » Обавјештење

Обавјештење

Обавјештава се јавност да је носилац пројекта „Ecoplast“ д.о.о. Власеница, предао Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат хемијско-термичке прераде неопасне пластике (претварање каталитичким поступком у полимерни восак), на локацији означеној као к.ч.бр.233/1, 233/2 и 233/3  КО Власеница II општина Власеница, дневног капацитета 288 тона. Заинтересована јавност може извршити увид у захтјев и приложену документацију у просторијама Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Власеница, као и на интернет страници Општине Власеница, те доставити своје мишљење у року од 30 дана од дана објављивања овог обавјештења.

Доказ уз захтјев План управљања