Задње објављено
sren
Home » Uncategorized @sr » Јавни позив физичким и правним лицима за додјелу садног материјала малине

Јавни позив физичким и правним лицима за додјелу садног материјала малине

Предмет Јавног позива је додјела  садног материјала малине и то:

 1. Сорта Виламет – 15.000 садница
 2. Сорта Микер – 2.000 садница .

Документи за преузимање: Јавни позив малина, Образац за пријаву (docx).

Право учешћа у Јавном позиву имају физичка и правна лица са подручја општине Власеница. Сврха Јавног позива јесте  унапређење пољопривредне производње на подручју општине Власеница, као и остварење других специфичних циљева:

 • оријентација пољопривредних произвођача ка робно-тржишној призводњи,
 • охрабривање пољопривредних произвођача за интензивирање производње и повећање постојећих капацитета,
 • стварање повољнијих услова за самозапошљавање потпунијим кориштењем властитих пољопривредних ресурса,
 • обезбјеђење повољнијих услова за повратак и опстанак на властитом газдинству у руралном подручију општине.

Подносилац пријаве треба да испуњава сљедеће услове:

 • минималан број садница по сорти за које подносилац пријаве може да аплицира је 500 комада,
 • садња мора бити извршена у складу са агротехничким стандардима,
 • неопходно је извршити основну и другу припрему земљишта за садњу,
 • могућност наводњавања и да постоји одговарајући приступни пут до парцеле,

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Попуњен Образац за пријаву на Јавни позив.
 2. Копија личне карте.

Јавни позив остаје отворен до 04.10.2023. године до 15.00 часова.

 Попуњен Образац за пријаву заједно са документацијом предати у затвореној коверти на шалтер број 4 Центра за пружање услуга грађанима (шалтер сала), са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА МАЛИНЕ“.

Комисија именована од стране начелника општине  Власеница извршиће преглед приспјелих пријава, евидентирање кандидата који испуњавају услове Јавног позива, обавиће теренске посјете, сачинити листу крајњих корисника, те исту доставити начелнику општине Власеница. На основу достављене листе, начелник општине доноси рјешење о додјели садног материјала малине.

НАПОМЕНА: Обрасци захтјева за пријаву могу се преузети на веб страници Општине Власеница www.opstinavlasenica.org или у канцеларији Одсјека за развој Општине Власеница.

Јавни позив биће објављен на веб страници Oпштине Власеница www.opstinavlasenica.org и на огласној табли Општине Власеница. Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Одсјеку за развој Општине Власеница, или позивом на број телефона 056/490-085 сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова.