Задње објављено
Home » Uncategorized @sr » Одлука о одржавању традиционалног вашара

Одлука о одржавању традиционалног вашара

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број: 97/16 и 36/19) члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 9/17), члана 15. и 16. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско – предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20), Начелник општине Власеница, д о н о с и:

 

О Д Л У К У

о одржавању традиционалног вашара и радном времену угоститељских,
занатско – предузетничких и трговинских објеката на дан вашара 12.10.2023. године.

                                                                  

Члан 1.

 

Одобрава се одржавање традиционалног вашара дана 12.10.2023. године.

Члан 2.

 

Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена у угоститељским, занатско – предузетничким и трговинским објектима на подручју општине Власеница на дан вашара 12.10.2023.године.

Члан 3.

 

Радно вријеме у угоститељским, занатско -предузетничким и трговинским објектима на подручју општине Власеница на дан вашара одређује се како слиједи:

  • Занатско – предузетнички и трговински објекти у времену од 06.00 до 22.00 сата
  • Угоститељски објекти у времену од 06.00 до 01.00 сат.

 

                                                                                                                                                            Члан 4.

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Комунална полиција општине Власеница и МУП РС – ПС Власеница у складу са својим овлаштењима.

 

Члан 5.

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Власеница“.

 

Број: 02-014-525/23                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 04.10.2023. године                                                                               Мирослав Краљевић

 

Прилог: Одлука о одржавању традиционалног вашара 12.10.2023.

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број: 97/16 и 36/19) члана 66. став (1) тачка 23) Статута општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 9/17), члана 15. и 16. Одлуке о радном времену угоститељских, занатско – предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“, број: 13/16, 18/17, 9/18 и 4/20), Начелник општине Власеница, д о н о с и:   О Д Л У К У о одржавању традиционалног вашара и радном времену угоститељских, занатско – предузетничких и трговинских објеката на дан вашара 12.10.2023. године.                                                                   …

Review Overview

User Rating: Be the first one !