Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за заузимање јавне површине

Јавни позив за заузимање јавне површине

Број: 02-014-522/23
Датум: 04.10.2023. год.

 

 

На основу чланa 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 2, 4 и 8. Одлуке  о комуналним таксама („Службени гласник општине Власеница“, број 1/22) и члана 77. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 15/21)  Начелник општине  Власеница, о б ј а в љ у ј е

 

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ДАН ВАШАРА 12.10.2023. ГОДИНЕ

 

Позивају се  сва физичка и правна лица која су заинтересована да на дан вашара, 12.10.2023. године обављају угоститељску, трговинску и друге дјелатности на подручју општине Власеница, да поднесу захтјев за заузимање јавне површине Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове. Крајњи рок за подношење захтјева је 11.10.2023. године.

Уз захтјев потребно је доставити следеће:

  1. фотокопију личне карте,
  2. фотокопију уплатнице као доказ о уплати за заузимање јавне површине.Крајњи рок за подношење захтјева је 11.10.2023. године.Крајњи рок за подношење захтјева је 11.10.2023. године.
Број: 02-014-522/23 Датум: 04.10.2023. год.     На основу чланa 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 2, 4 и 8. Одлуке  о комуналним таксама („Службени гласник општине Власеница“, број 1/22) и члана 77. Одлуке о комуналном реду на подручју општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 15/21)  Начелник општине  Власеница, о б ј а в љ у ј е   Ј А В Н И   П О З И В ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ДАН ВАШАРА 12.10.2023. ГОДИНЕ   Позивају се  сва физичка и правна лица која су заинтересована да…

Review Overview

User Rating: Be the first one !