Home » Uncategorized @sr » Јавни позив за додјелу садног материјала за пластенике

Јавни позив за додјелу садног материјала за пластенике

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике српске“, број 97/16; 36/19 и 61/21) начелник општине расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
физичким и правним лицима за додјелу садног материјала
за пластенике

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет Јавног позива је додјела подстицаја за набавку садног материјала за пластенике:

1. ПАПРИКА, сорта: Рога (до 100 комада)
2.
ПАПРИКА, сорта: Бабура (до 50 комада)
3.ПАРАДАЈЗ, сорта :Рели (Relly) (до 50 комада)

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у Јавном позиву имају физичка и правна лица са подручја општине Власеница која посједују пластеник површине од 50 m² до 100 m².

III СВРХА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Сврха Јавног позива јесте  унапређење пољопривредне производње на подручју општине Власеница, као и остварење других специфичних циљева:

 • оријентација пољопривредних произвођача ка робно-тржишној призводњи,
 • охрабривање пољопривредних произвођача за интензивирање производње и повећање постојећих капацитета,
 • стварање повољнијих услова за самозапошљавање потпунијим кориштењем властитих пољопривредних ресурса,
 • обезбјеђење повољнијих услова за повратак и опстанак на властитом газдинству у руралном подручију општине.

IV УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

Подносилац пријаве треба да испуњава сљедеће услове:

 • да посједује пластеник површине од 50 m² до 100 m² са пратећом опремом,
 • садња мора бити извршена у складу са агротехничким стандардима,
 • мора се извршити основна и друга припрема земљишта за садњу,

–     учешће 30 КМ по кориснику, уз услов да се доказ о уплати учешћа прилаже уз пријаву на Јавни позив.

V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Попуњен Образац за пријаву на Јавни позив и доказ о уплати учешћа,
 2. Попуњена и овјерена Изјава о посједовању пластеника површине од 50 m² до 100 m²,
 3. Копија личне карте,
 4. Доказ о уплати учешћа.

VI  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив остаје отворен до 09.02.2024. године до 15.00 часова.Попуњен Образац за пријаву заједно са документацијом предати у затвореној коверти на шалтер број 4 Центра за пружање услуга грађанима (шалтер сала), са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЛАСТЕНИКЕ “.

НАПОМЕНА: Обрасци захтјева за пријаву и Изјава могу се преузети на веб страници Општине Власеница www.opstinavlasenica.org или у канцеларији број 28 Општинске управе.

Јавни позив биће објављен на веб страници Oпштине Власеница www.opstinavlasenica.org и на огласној табли Општине Власеница.

Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Одсјеку за развој Општине Власеница, канцеларија број 28, или позивом на број телефона 056/490-085 сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова, контакт особа Јелена Радуловић.

Број: 02-014-38/24                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.02.2024. године                                                    Мирослав Краљевић

Документи за преузимање:
Изјава о посједовању пластеника
Образац пријаве за додјелу садног материјала пластеници